4 august 2021

Miljøkortlægning i Fjelstrup Hallen

Kunde hos Kiwa Inspecta Bygningsanalyse:

Miljøkortlægning af byggematerialer i Fjelstrup Hallen i Haderslev

 

Få styr på de miljøfarlige stoffer

I mange år har man anvendt miljøfarlige stoffer i dansk byggeri, hvilket i dag betyder, at mange bygninger bærer på en arv, der potentielt kan være sund­hedsskadelig.

Når man beskæftiger sig med miljøfarlige stoffer, arbejder man generelt med to hovedgrupper – personbeskyttelse og affaldshåndtering.

For at sikre ovenstående hovedgrupper skal man have kendskab til hvilket materialer som erfaringsmæssigt kan/vil indeholde miljøfarlige stoffer. Det er derfor af stor vigtighed, at alle branchegrupper sikres en tilstrækkelig viden.

I vores Bygningsanalyseafdeling ønsker vi derfor at være disse faggrupper behjælpelig med fremadrettet at sikre deres medarbejdere og ikke mindst vores fælles miljøarv.

En konkret miljøkortlægning

Vi blev kontaktet af ledelsen bag Fjelstrup Hallen i Haderslev med henblik på at få foretaget en miljøkortlægning af deres nuværende omklædning, cafeteria, administration m.m. Det skyldes, at frivillige bag Fjelstrup Hallen har ansøgt og fået tilsagn fra Haderslev Kommune om tilskud til en nedrivning af eksisterende faciliteter samt opførelse af nye.

Idet en miljøkortlægning oftest kan/vil variere markant i omfang, har vi i samråd med ledende medlem af Fjelstrup Hallen v/Kaare Lauridsen foretaget en inspektion af bygningerne. Med baggrund i inspektionen, har vi efterfølgende udarbejdet et tilbud på miljøkortlægningen.

Kaare Lauridsen er qua sit daglige virke – som Bygningskonstruktør - bekendt med vigtighed af, at bygningerne registreres korrekt.

Det været en prioritet at samarbejde med en kompetent partner som Kiwa Inspecta. Det skyldes, at vi er underlagt bygherreansvar, og derfor ansvarlig for at både arbejderne på pladsen samt håndteringen af eventuelt miljøfarligt affald - udtaler Kaare Lauridsen.

Det er en rigtig god ide, at udarbejde miljøkortlægningen førend nedbrydningsentreprisen sendes i udbud. Det skyldes, at byggematerialer som kategoriseres som forurenet/farligt affald, efterfølgende kan/vil være en markant fordyrende omkostning. Derfor er det af stor vigtighed at omhandlende medtages, således prisen afspejler en konkurrencesituation.

Ved at prioritere miljøkortlægningen har Fjelstrup Hallen sikret sig, at der foretages de lovbestemte registreringer samtidig med, at de har sikret sig mod markante ekstra udgifter i forbindelse med nedbrydningsarbejdet.

Står I med en lignende sag er Kiwa Inspecta’s Bygningsanalyseafdeling behjælpelig med undersøgelse, rådgivning og analyse. Vi hjælper kunder over hele Danmark.

Kontakt os for uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer. 

Fjeldstrup hallen PCB test

Fjeldstrup hallen Asbest test

Fjeldstrup Hallen, Haderslev Miljøkortlægning