26 august 2021

Miljøundersøgelse hos Region Syddanmark

Region SyddanmarkNår et godt indeklima skal prioriteres, er der hjælp at hente hos Kiwa Inspecta.

Region Syddanmark fik hjælp af Kiwa Inspecta til at løse problemer med fugt og skimmelsvampevækst.

Et godt indeklima i boliger og på arbejdspladser har stor betydning for vores daglige trivsel. Et dårligt indeklima kan både forårsage ubehag samt i nogle tilfælde medføre langvarige sygdomsforløb for mennesker.

Der er mange parametre som kan påvirke indeklimaet negativt.

Hos Kiwa Inspecta’s Bygningsanalyse afdeling, beskæftiger vi os med afdækning af indeklima-problemer – som f.eks. fugt, skimmelsvampe, CO2, kemiske afgasninger m.m. - på daglig basis. Vi er et team af byggeteknisk uddannede konsulenter, som foretager bygningsundersøgelser hos både private og virksomheder – i hele landet.

Vi har beskæftiget os med bygnings- og indeklima relaterede problemer i mere end 30 år. Har i mistanke om at der kan være indeklimaproblemer i jeres bolig, på arbejdspladsen m.m., kan vi hos Kiwa være behjælpelige med at belyse forholdene nærmere. Vi forener den byggetekniske viden med den biologiske viden.

En konkret indeklimaudfordring – fugt og skimmelsvampevækst.

 Vi har over en længere årrække samarbejdet med Region Syddanmark. Samarbejdet har siden 2017 bl.a. omfattet det nye SHS, Psykiatriske Hospital i Aabenraa, da sygehuset har haft problemer med indtrængende fugt i facaderne - hovedsageligt i/omkring døre- og vinduer.

IMG_3373.jpg

I tidsperioden hvor Region Syddanmark, foretog de indledende byggetekniske undersøgelser - af ovenstående skadesbegivenheder – har vi foretaget drift kontroller af partielle delområder af sygehuset. Kontrollerne havde til formål at sikre, at patienter og personalet på sygehuset ikke blev udsat for en sundhedsmæssig risiko.

Tilbage i maj 2020, blev renoveringsarbejdet af facaderne igangsat. Udover at udbedre årsagen til fugtindtrængningerne, skal der samtidig foretages en større skimmelsvampesanering af indvendige overflader i/omkring døre- og vinduerne. Vi har i den forbindelse, bistået Region Syddanmark med både forundersøgelser og afsluttende kontroller.

IMG_3537.jpg

IMG_1095_2.jpg

Region Syddanmark og sygehusledelsen har fra begyndelsen lagt stor vægt på, at arbejdet blev udført inden for en kort tidsramme, for derved at sikre, at patienterne og personalet oplever mindst mulige gener – ”derfor har det også været en prioritet at samarbejde med en kompetent partner som Kiwa Inspecta” – udtaler Tom Slott, Bygherrerådgiver, Region Syddanmark.

Kiwa Inspecta’s Bygningsanalyse afdeling, har i hele processen overholdt deadlines, hvilket har betydet, at sygehuset har kun opretholde almindelig drift. Samtidig har Kiwa Inspecta’s involvering skabt tryghed hos sygehusledelsen og ligeledes hos personalet ”– udtaler Tom Slott.

Sagen understreger vigtigheden af, at man foretager nødvendige forundersøgelser, for derved at have imødekommet eventuelle udfordring i udbedringsarbejdet.

Står I med en lignende sag er Kiwa Inspecta’s Bygningsanalyse afdeling behjælpelig med undersøgelse, rådgivning og analyse.