11 marts 2022

Grøn Energi - Power2X

Power2X - Power-to-X - eller Grøn Energi

Vedvarende energi udvikler sig i mange retninger – og især vind- og solenergi er et område i stærk vækst. Produktion af elektricitet via vind- eller solenergi er dog ikke i sig selv nok til at vi kan få udryddet verdens olie- og kulforbrug i fremtiden.

Elektricitet alene kan ikke løse udfordringer i forhold til for eksempel langdistancetransport – tung trafik, flyindustri og skibsfart – og der er også udfordringer for den del af industrien, hvor elektricitet ikke er tilstrækkeligt til at afløse olie- og kulforbrug.

Power2X betyder at lave elektricitet om til noget andet – kort fortalt. Konkret kan det for eksempel være at omdanne strøm fra vindmøller og solceller til grøn brint (hydrogen) via en kemisk proces. Den grønne brint kan herefter benyttes som alternativt brændstof, der kan afløse sort brint, kul og olie.

Selve processen, foruden den efterfølgende opbevaring og transport, involverer en lang række af de ydelser og services, som Kiwa allerede nu tilbyder og er eksperter på.

Kiwa i Danmark glæder sig over at være med på denne spændende rejse og i allerforreste række! 

Se videoen om Kiwas arbejde med Energy transition - Hydrogen

Wind-energy-people-water-nature (optimized 690x458).jpg