Kiwas samfundsansvar (CSR)

Virksomhedens sociale ansvar, også kaldet CSR, er en grundsten hos Kiwa. Vores kvalitetserklæringer, -test og -inspektioner bidrager til menneskers sikkerhed og sundhed, både på arbejdspladsen og i hjemmet. De bidrager også generelt til en mere sikker, sund og bæredygtig verden, hvor kvalitetssikring og verificering giver gennemsigtighed. Vi skaber tillid til samfundet som helhed. Alt i alt kan omkring 70 % af vores indtægter henføres direkte til CSR.

CSR-køreplan for 2025

Samtidig udvikler vi os selv og vores forretning på en bæredygtig måde. Vi har sat ambitiøse, men alligevel opnåelige og målbare CSR-mål for Kiwa på globalt plan. Disse mål er formuleret i vores CSR-køreplan for 2025. Interne og eksterne revisioner sikrer, at vi holder fokus på disse mål.

Der gælder to generelle principper for Kiwa-koncernen som helhed:

  1. Den første er, at hvert Kiwa-kontor og i sidste ende alle Kiwa-lande skal revideres og certificeres i henhold til niveau 3 på CSR-præstationsstigen. I 2025 vil 80 % af vores omsætning blive skabt på certificerede kontorer.

    Til dette første generelle princip har vi formuleret tre underpunkter: reduktion af CO2-udledning, forbedring af medarbejdernes sundhed og tilfredshed og udvidelse af vores tjenesters indvirkning på bæredygtighed — alt sammen efterfulgt af målbare mål.
  1. Det andet generelle princip gør sig gældende, efter et kontor eller et land har levet op til det første princip og dets underpunkter: Det skal derefter udvælge to af FNs mål for bæredygtig udvikling som fokus for videreudvikling.

Internationale CSR-råd

Kiwas internationale CSR-råd består af kolleger fra Kiwas kontorer rundt om i verden og sørger for implementeringen af vores CSR-køreplan for 2025. I Kiwa-landene sikrer arbejdsgrupperne, at CSR får den opmærksomhed, den fortjener i forbindelse med principperne i CSR-køreplanen. Vi gør alt dette for at bidrage til en mere bæredygtig, mere retfærdig og bedre verden.

Vil du gerne vide mere om Kiwas CSR-strategi? Læs mere HER på vores globale websted.