Adfærdskodeks og Compliance

Vi skaber tillid og gennemsigtighed igennem vores arbejde. Vi driver en seriøs forretning. Derfor må ingen, heller ikke vi selv, føle nogen grund til at tvivle på vores integritet og fairness, ordentlige opførsel og uafhængige afgørelser.

At være ledende indenfor kvalitet og pålidelighed betyder også, at man efterlever adfærdskodeks, ved at opføre sig passende og have en høj moralsk standard. Derfor arbejder vi efter en adfærdskodeks-ramme, der er bygget på regulativer og guidelines indenfor jura, HR og kvalitet.

8 værdiudsagn

Vores Adfærdskodeks er bygget på 8 værdiudsagn som alle Kiwa-medarbejdere bør leve op til:

Integritet

 

Icon Integrity

Kiwa arbejder på professionel, uafhængig, upartisk og etisk vis i alle vores aktiviteter og gøremål. Dette indebærer også at vi arbejder ærligt og ikke tillader nogen afvigelser fra godkendte metoder og procedurer, og at vi rapporterer vores faktiske resultater og vores professionelle mening.
Interessekonflikt

 

Kiwa arbejder for at undgå interessekonflikter i alle sammenhænge, hvor vi må have økonomiske eller kommercielle interesser eller der hvor vores services udføres.
Fair forretningsmoral

 

I Kiwa har vi respekt og høj standard for forretningsetik, konkurrentadfærd og integritet, og vi arbejder konstant på at overholde og efterleve dette renommé.
Anti-korruption
 

Kiwa forbyder at give, tilbyde eller modtage bestikkelse i nogen form, hvilket også omfatter underhåndsbetaling eller anden fordeling af kontraktuel betaling. Ingen upassende fordele modtages eller gives, når vi driver forretning.
Fortrolighed og beskyttelse af data

 

Kiwa respekterer vores kunders fortrolighed og overholder fuld diskretion I forhold til konfidentielle oplysninger og private informationer om personer og virksomheder, som vi som firma og vores ansatte kommer i besiddelse af i forbindelse med vores arbejde, samtidig med at vi sikrer tilstrækkelig beskyttelse af sådan information.
Kompetence

 

Kiwa-ansatte vil have den rette uddannelse og er kompetente til at udføre deres arbejde. Dette understøttes ved jævnlig uddannelse og oplæring.
Fair etisk og arbejdsmæssig opførsel

 

Kiwa er bevidst om vores sociale ansvar overfor vores medarbejdere, og de mennesker, sammenhænge og miljøer, hvor vi færdes. Kiwa arbejder med ærlighed og fairness, samtidig med at vi respekterer menneskerettigheder, lighed, værdighed og mangfoldighed blandt vores kolleger.
Sundhed og sikkerhed

 

Kiwa sørger for et sikkert arbejdsmiljø , for at sikre sundhed og sikkerhed vores medarbejdere, kunder og tredjeparter.

TIC Council

Vores Adfærdskodeks er baseret på kravene i adfærdsrammen for TIC Council, hvor Kiwa er medlem. TIC Council er den internationale paraplyorganisation for velrenommerede TIC-virksomheder. Den er garant for den bedste praksis og den højeste standard indenfor sikkerhed, kvalitet, sundhed, etik og bæredygtighed. Vores CEO Paul Hesselink er medlem af TIC Council Global Board.

Årlig verifikation

For at sikre effektiviteten af vores Adfærdskodeks, lader vi os hvert år verificere af en uafhængig enhed. Resultaterne rapporteres til Kiwas Compliance Komité, Kiwa Supervisory og Executive Board og til TIC Council og der tages action hvis det er passende.