Klage- og ankevejledning

Har du en klage eller anke kan du ringe til Kiwa Inspecta på +45 70229790. En medarbejder fra Kiwa Inspecta noterer klagen/anken på indberetningsformularen. Du er også velkommen til at sende en skriftlig klage eller anke til vores adresse: Kiwa Inspecta A/S, Stades Krog 6, 2800 Kongens Lyngby.

​Klagen/anken videregives til Kvalitetschefen som behandler klagen /anken efterfølgende.

Klagen/anken behandles så hurtigt som muligt, dog inden for 4 uger fra modtagelse af klagen eller anken.

Vores kunder får efterfølgende en skriftlig bekræftelse på at Kiwa Inspecta har modtaget klagen/anken inkl. besked om svarfrist. Når klagen/anken er behandlet, vil du som kunde, modtage et skriftligt svar fra Kiwa Inspecta hvori der informeres om, hvorvidt Kiwa Inspecta giver dig medhold i klagen/anken eller afviser den.