Erklæring om uafhængighed

Kiwa Inspectas ansatte der deltager i certificering, har ikke og må på intet tidspunkt have at gøre med konstruktion, fremstilling, installation eller anden anvendelse i de virksomheder, hvor Kiwa Inspecta foretager certificering.

​For at sikre, at Kiwa Inspecta ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression, er vi altid økonomisk uafhængige af de inspicerede/certificerede virksomheder.

Kiwa Inspecta spreder sit arbejdsområde over mange brancher og vi påtager os arbejdsopgaver for både store, mellemstore og små virksomheder. Kiwa Inspectas markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver. Kiwa Inspecta påtager sig opgaver indenfor trykbærende udstyr, elevator samt transportable beholdere.

Overholdelsen af økonomisk uafhængighed overvåges til stadighed.