Erklæring om uafhængighed

Kiwa Inspectas ansatte der deltager i certificering, har intet eller må på intet tidspunkt have med konstruktion, fremstilling, installation samt anvendelse i de virksomheder Inspecta foretager certificering af.

For at sikre, at Kiwa Inspecta ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er Inspecta økonomisk uafhængig af de inspiceret /certificerede virksomheder. Dette opfyldes ved, at Kiwa Inspecta spreder sit arbejdsområde og påtager arbejdsopgaver for både store, mellemstore og små virksomheder. Kiwa Inspectas markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver. Kiwa Inspecta påtager sig opgaver indenfor trykbærende udstyr, elevator samt transportable beholdere. Overholdelsen af økonomisk uafhængig overvåges.