Erklæring om uafhængighed

Kiwa Inspectas ansatte, der deltager i inspektion, prøvning, svejsecertificering, svejseprocedureprøvning og certificering, må på intet tidspunkt være involveret i forhold til konstruktion, fremstilling, installation samt anvendelse af produkter og services, i de virksomheder, hvor de foretager certificering.

For at sikre, at Kiwa Inspecta ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er Kiwa altid økonomisk uafhængig af de inspicerede /certificerede virksomheder. Dette opfyldes ved, at Kiwa Inspecta spreder sit arbejdsområde og påtager sig arbejdsopgaver for både store, mellemstore og små virksomheder. Kiwa Inspectas markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver. Overholdelsen af økonomisk uafhængighed overvåges til stadighed.