Kiwa sizin için ne yapabilir?

Mesleki Yeterlilik?

Son yüzyıl içinde Dünyada çalışan yeterliliği, sağlığı ve güvenliği konusunda önemli aşamalar geçildi. Ülkemizde de 90’lı yıllarda başlayan meslek sahibinin yeterliliği, sağlığı ve güvenliği konularına duyulan ilgi, 2000’li yılların ilk döneminde somut eylemlerle görünür hale geldi.

Kamuda ve özel sektörde çalışanların yeterliliği, sağlığı ve güvenliği kapsamlarını düzenleyen ve yaptırım gücü olan yasalar yürürlüğe girdi.

Meslek insanının yeterliliği hususunda görevlendirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 5544 sayılı kanunla 2006 yılında; T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyete geçti. 

Neden Kiwa?

Biz Kiwa olarak yıllardır yönetim sistemleri ve ürün belgelendirme kapsamlarında uygunluk değerlendirme hizmeti vererek, firmalara ve kurumlara değer katmaya devam ederken; personel belgelendirme  kapsamında akredite olarak hizmet vermekteyiz. 

Bu yeni dönemde; ISO 17024: 2012 personel akreditasyonu kapsamında "akredite" uygunluk değerlendirme hizmeti vererek; çalışanların yeterliliğini belgelendirmeyi, onlara ve çalıştıkları kurumlarına nitelik kazandırmayı hedefliyoruz.

Personel  belgelendirme hizmetimiz ile; verimli, bilinçli, sağlık ve güven içinde, iş kazalarından uzak, uzun yıllar iş yaşamlarını sürdürebilmelerine değer katmayı amaçladık. Bu yeterliliklerin içeriğinde öne çıkan en önemli iki kriter: mesleğinde yeterli olmak ve iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygunluktur.

Bu kapsamlarda belgelendireceğimiz vatandaşlarımızın, iş bulamamış olanlarının daha kolay iş bulacağına; çalışanların da çalıştıkları kurumda mesleki sertifikalı olmanın sağlayacağı iş güvence huzuru ve iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin farkında olan başarılı bireyler olarak iş yaşamlarını sürdüreceklerine inanıyoruz.

Hizmetlerimiz

Ülkemizde  Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun  (MYK) yetkin sınav kuruluşu olarak; hem ulusal mesleki yeterlilikler, hem de uluslar arası geçerliliği olan yeterlilikler konusunda personel belgelegelendirme hizmeti vermekteyiz