Kiwa sizin için ne yapabilir?

Görünmeyeni görüp beklenmeyen için hazırlıklı olun!

İster zorunlu ister gönüllü olsun denetim; ekipman ve kuruluşunuzun kaliteli, güvenli, emniyetli olmasını ve optimum düzeyde çalışmasını sağlamak için kullanabileceğiniz önemli veriler sunar. Ortaya çıkan bilgiler değerlidir ve gelecekteki sorunlar için erkenden uyarılar sağlar. Böylelikle, maliyetlerden veya daha da kötüsü, kazalardan ve acil durum arızalarından kaçınabilirsiniz. Böylece muayene, hem çalışanlarınıza, üretim süreçleriniz ve varlıklarınıza hem de çevrenizi nasıl etkilediğiniz konusunda güven sağlar. Diğer bir deyişle, denetimler görünmezin görünür olmasını sağlar ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Neredeyse her şeyi, her yerde denetliyoruz

Muayene hizmetlerimiz her çeşit teftiş, ölçüm, ayar, malzeme veya öğelerin karşılaştırılmasını içerir. Küçük ölçüm cihazlarından yüksek basınç kaplarına kadar hemen hemen her şeyi denetliyoruz. Tasarım gözden geçirme, kurulum ve üretimden modernizasyona, bakım ve hizmet içi ya da parti denetimlerine kadar her seviyede denetimler gerçekleştiriyoruz. Böylece belirli bir malzemenin, bir öğenin, bir sürecin veya bir durumun koşullarını ve geçerli veya belirtilen gereksinimler, düzenlemeler ve standartlara uyup uymadığını belirliyoruz.

Kiwa'nın pek çok Avrupa yönergesi için onaylanmış kuruluş olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu, bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından uluslararası standartlara uygun olarak denetim yapmak üzere yetkilendirildiğimiz anlamına gelmektedir.

Bazı Hizmetlerimiz

Kazanların Periyodik Kontrolleri (Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı,  Buhar Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı); Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri (Kompresör, Hidrofor, Hava Tankı, Otoklav); Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri (Vinç, Caraskal, Mobil Vinç, Forklift, Atölye Tipi Lift, Yük Asansörü).

Denetim süreci

Zorunlu veya kendi insiyatifinize bağlı olarak sahip olduğunuz bir ürün, donanım veya durumun belirli bir usule göre ve bağımsız/tarafsız bir şekilde muayene edilmesini istiyorsanız. Kiwa gerekli tüm muayene faaliyetlerini yerine getirerek size yardımcı olur ve rasyonel sonuçlar sunar.