Sertifitseerimise aluseks on harmoneeritud tootestandardi või tehnilise tunnustuse nõuded (ETA) või vastavus toote tehnilisele kirjeldusele. Vastavalt ehitustoodete määrusele nr 305/2011 ei ole tootmisohje puudumisel toote toimivuse hindamine võimalik. Seega, toote sertifitseerimisega kaasneb ka tehase tootmisohje järelevalve/auditeerimine. Samuti organiseerime katsetusi.


Tegeleme järgmiste ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavushindamisega:

1. Ehitustoodete sertifitseerimine (akrediteeritud vabatahtlik valdkond)

TootegruppNormdokument
Uksed ja aknadEN 16034:2014
Statsionaarsed tulekustutussüsteemidEN 12101-2:2017

2. Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (teavitatud valdkond)

TootedNormdokumentToimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem
Moodulkorstnad
Suitsutorud
Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid
EN 1856-1:2009
EN 1856-2:2009
EN 13063-1:2005+A1:2007
2+
Uksed, väravad ja avatavad aknad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja/või suitsupidavus.EN 16034
(EN 14351-1:2006 +A2:2016
EN 13241:003+A2:2016)
1
Maapealsed tuletõrjehüdrandid
Maa-alused tuletõrjehüdrandid
Suitsuluugid
Tuletõkkeklapid
EN 14384:2005
EN 14339:2005 
EN 12101-2:2005

EN 15650:2010

Klaaspaketid
Karastatud klaas
EN 1279-5:2006+A2:2010               
EN 12150-2:2004
1
Ehituslikud metallkonstruktsioonidEN 1090-1:2009+A1:20112+
Kolmemõõtmelised metallist naelutusplaadidETAG 015:20132+
Kolmemõõtmelised metallist naelutusplaadidEN 14545:20082+
PuitkonstruktsioonidEN 14250:20102+
PuitkonstruktsioonidEAD-130031-00-03041
Puidupõhised paneelidEN 13986:2004+A1:20152+

3. Vabatahtlik valdkond

Tooted, millel puudub harmoneeritud standard või ETA.


Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.