Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on osa Kiwa põhiväärtustest. Meie kvaliteedideklaratsioonid, testid ja kontrollid annavad oma panuse inimeste ohutusele ning tervisele tööl ja kodus, ning üldise panuse turvalisema, tervislikuma ja jätkusuutlikuma maailma loomiseks, millele annavad läbipaistvuse kvaliteedi tagamine ja kontroll. Me loome usaldust kogu ühiskonnas. Kõike arvesse võttes on umbes 70% meie tuludest seotud otse ettevõtte sotsiaalse vastutusega.

CSR Route 2025

Samal ajal arendame jätkusuutlikult iseennast ja oma äri. Seadsime Kiwale ambitsioonikad, kuid saavutatavad ja mõõdetavad globaalsed ettevõtete sotsiaalse vastutuse eesmärgid, mis on sõnastatud meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse teejuhis CSR Route 2025. Sise- ja välisauditid tagavad, et keskendume neile eesmärkidele.

Kiwa Groupi kui terviku kohta kehtivad kaks üldpõhimõtet.

  1. Esimene on see, et iga Kiwa kontor ja lõpuks kõik Kiwa riigid peaksid olema auditeeritud ja sertifitseeritud vastavalt ettevõtete sotsiaalse vastutuse standardile CSR Performance Ladder Level 3 tasemele. Aastal 2025 realiseeritakse 80% meie käibest sertifitseeritud kontorites.

    Esimese üldpõhimõtte raames oleme sõnastanud kolm tähelepanu keskpunkti: CO2-jalajälje vähendamine, töötajate tervise ja rahulolu parandamine, ja meie teenuste jätkusuutliku mõju suurendamine – kõik koos mõõdetavate eesmärkidega.
  1. Teine üldpõhimõte rakendub, kui kontor või riik on jõudnud esimese üldpõhimõtteni ja tähelepanu keskpunktid läbi töötanud: seejärel valib ta edasiseks arengufookuseks kaks ÜRO kestliku arengu eesmärki (SDG).

Rahvusvaheline ettevõtte sotsiaalse vastutuse nõukogu

Kiwa rahvusvaheline ettevõtte sotsiaalse vastutuse nõukogu, kus on kolleegid Kiwa kontoritest üle kogu maailma, hoolitseb meie CSR Route 2025 rakendamise eest. Kiwa riikides tagavad töörühmad, et ettevõtte sotsiaalsele vastutusele pööratakse CSR Route’i põhimõtetele vastavat väärilist tähelepanu. Teeme seda kõike selleks, et aidata kaasa jätkusuutlikumale, õiglasemale ja paremale maailmale.

Kas soovite Kiwa ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia kohta rohkem teada saada? Lisateavet leiate meie ülemaailmselt veebisaidilt.

Sotsiaalse vastutuse avaldus


„Oleme Kiwa, katsetamise, inspekteerimise ja sertifitseerimise (TIC) ülemaailmne liider.

Tegutseme ühiskonna keskmes: meie eesmärk on tekitada usaldust inimeste tervise ja ohutuse vastu tööl ja kodus.

Meie eesmärk on aidata kaasa toodete, protsesside, organisatsioonide, elu- ja töökeskkonna võimalikult puhtaks, tervislikuks, ohutuks ja jätkusuutlikuks muutmisele.

Seejuures loome usalduse, läbipaistvuse ja võrdsed võimalused kõigile asjaosalistele nii era- kui ka avaliku sektoris.

Kiwa ja kõigi selle töötajate jaoks tähendab ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSR) täitmine nende põhimõtete rakendamist ettevõtete kodanikena kõiges, mida teeme, ja reageerimist ühiskonna usaldusele.

Seega on meie eesmärk parandada ja jätkusuutlikult arendada ühiskonda nii globaalselt kui ka lokaalselt kõigi hüvanguks.

Paul Hesselink, Kiwa Group tegvejuht