Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on osa Kiwa põhiväärtustest. Meie kvaliteedideklaratsioonid, testid ja kontrollid annavad oma panuse inimeste ohutusele ning tervisele tööl ja kodus, ning üldise panuse turvalisema, tervislikuma ja jätkusuutlikuma maailma loomiseks, millele annavad läbipaistvuse kvaliteedi tagamine ja kontroll. Me loome usaldust kogu ühiskonnas. Kõike arvesse võttes on umbes 70% meie tuludest seotud otse ettevõtte sotsiaalse vastutusega.

CSR Route 2022

Samal ajal arendame jätkusuutlikult iseennast ja oma äri. Seadsime Kiwale ambitsioonikad, kuid saavutatavad ja mõõdetavad globaalsed ettevõtete sotsiaalse vastutuse eesmärgid, mis on sõnastatud meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse teejuhis CSR Route 2022. Sise- ja välisauditid tagavad, et keskendume neile eesmärkidele.

Kiwa Groupi kui terviku kohta kehtivad kaks üldpõhimõtet.

  1. Esimene on see, et iga Kiwa kontor ja lõpuks kõik Kiwa riigid peaksid olema auditeeritud ja sertifitseeritud vastavalt ettevõtete sotsiaalse vastutuse kolmandale toimimistasemele. Aastal 2022 realiseeritakse 80% meie käibest sertifitseeritud kontorites.

    Esimese üldpõhimõtte raames oleme sõnastanud neli tähelepanu keskpunkti: CO2-jalajälje vähendamine, töötajate tervise ja rahulolu parandamine, seoses meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse püüdlustega sidusrühmadele rohkem sõna andmine ja meie teenuste jätkusuutliku mõju suurendamine – kõik koos mõõdetavate eesmärkidega.
  1. Teine üldpõhimõte rakendub, kui kontor või riik on jõudnud esimese üldpõhimõtteni ja tähelepanu keskpunktid läbi töötanud: seejärel valib ta edasiseks arengufookuseks ühe või kaks ÜRO kestliku arengu eesmärki (KAE).

Rahvusvaheline ettevõtte sotsiaalse vastutuse nõukogu

Kiwa rahvusvaheline ettevõtte sotsiaalse vastutuse nõukogu, kus on kolleegid Kiwa kontoritest üle kogu maailma, hoolitseb meie CSR Route 2022 rakendamise eest. Kiwa riikides tagavad töörühmad, et ettevõtte sotsiaalsele vastutusele pööratakse CSR Route’i põhimõtetele vastavat väärilist tähelepanu. Teeme seda kõike selleks, et aidata kaasa jätkusuutlikumale, õiglasemale ja paremale maailmale.

Kas soovite Kiwa ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia kohta rohkem teada saada? Lisateavet leiate meie ülemaailmselt veebisaidilt.