Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Meie tegevused nagu katsetamine-, tehniline kontroll- ja sertifitseerimine paigutavad Kiwa ühiskonna keskele – see on positsioon, mida tugevdab meie pikk ajalugu.

Meie üksuste loomislood kogu maailmas, mis moodustavad praeguse Kiwa, põhinevad inimeste tervise kaitsmisel ja ohutuse tagamisel, pakkudes kvaliteetset vastavushindamise teenust. Paljudel juhtudel tuleneb see roll valitsuse  sellistes sektorites nagu gaas, energia, joogivesi ja ehitus- või tootmisalane ohutus. Need ettevõtted ja teised kaasliikmed paljudel erinevatel turgudel on samastatud Kiwa selle praegusel kujul – ambitsioonikas, usaldusväärne ja pühendunud (Me oleme Kiwa).

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse avaldus

Me oleme Kiwa, maailma juhtivamaid katsetamise, tehnilise kontrolli ja sertifitseerimise (TIC) organisatsioone. Tegutseme ühiskonna südames – meie eesmärk on luua usaldust, seoses inimeste tervise ja ohutusega nii tööl kui ka kodus. Meie eesmärk on edendada toodete, protsesside, organisatsioonide, elu- ja töökeskkondade muutmist võimalikult puhtaks, tervislikuks, ohutuks ja säästvaks. Sedasi loome usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja võrdsete võimalustega valdkonna kõigile pooltele nii era- kui ka avalikus sektoris. Kiwa jaoks tähendab ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohustuste täitmine nende põhimõtete järgimist kõigis meie tegevustes ja selle usalduse austamist, mida ühiskond meie vastu üles näitab. Seeläbi püüame kõigi heaolu nimel ühiskonda  parendada ja jätkusuutlikult arendada nii ülemaailmselt kui ka piirkondlikult.

Paul Hesselink, Kiwa tegevjuht