Akrediteeringud ja Teavitused

Allpool on ära toodud Inspecta Estonia OÜ akrediteeringud ja teavitused.

Teavitatud asutus

 • Ehitustoodete määrus nr 305/2011(CPR): NB 1336
 • Surveseadmete direktiiv 2014/68/EL (PED):NB 1336
 • Lihtsate surveanumate direktiiv  2014/29/EL: NB 1336
 • Liftide direktiiv 2014/33/EL: NB 1336
 • Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL: NB 1336
 • Transporditavate surveseadmete direktiiv 2010/35/EL: NB 1336

Akrediteeringud

 • Inspekteerimisasutus ISO/IEC 17020: I002
 • Isikute sertifitseerimisasutus  ISO/IEC 17024: PEC002
 • Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutus ISO/IEC 17021-1: MSC002
 • Kalibreerimislabor ISO/IEC 17025: K012
 • Toodete sertifitseerimisasutus ISO/IEC 17065: PC005
 • Katselabor ISO/IEC 17025: L034

 

Ülevaade Kiwa Groupi teistest (rahvusvahelistest) akrediteeringutest ja teavitustest leiate Kiwa Groupi kodulehelt Accreditations and Notifications

Lisaks

Lisaks omame taatlustegevuseks volitatud asutuse staatust tunnusnumbriga M26.