Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:

Elektripaigaldise liikKasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises1 kord viie aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises1 kord kümne aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes1 kord viiteistkümne aasta jooksul
Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat
Elektripaigaldise liikKasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises1 kord kolme aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises1 kord viie aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes1 kord kümne aasta jooksul

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Esimesse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

  1. plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
  2. suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
  3. haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
  4. raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Teise liiki kuuluvad järgmised elektripaigaldised:

  1. korterelamute üldosa;
  2. ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi paigaldis;
  3. madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
  4. kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
  5. elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.

Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis sh ka eramud, suvilad peakaitsme nimivooluga 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse