Teostame järgmiseid katseid

Laboris teostatavad katsed:

 • Seadmete ja sõlmede temperatuuritõusu ning materjalide soojenemisetaluvuse katsed;
 • Temperatuuri ja niiskusemõju katsed;
 • Materjalide süttimis- ja põlengukindlus katsed;
 • Õhk- ja roomevahemikud;
 • Mehhaaniline vastupidavus tõmbele, survele ja väändele;
 • Mehhaaniliste mõjude taluvuse katsed (löök, IK-kood);
 • Vibratsioonitaluvus;
 • Ümbriste kaitseaste (IP-kood);
 • Elektriseadmete akustilise müra võimsuse taseme ja vibratsiooni määramine;
 • Lekke-, kaitsejuhi- ja puutevool;
 • Isolatsiooniomaduste katsed;
 • Kaitsejuhtide aktiivtakistuse mõõtmine;
 • Seadmete elektromagneetilise ühilduvuse katsed, häiringuemissioon juhistikku, häiringutaluvuse katsed, kiirguslik häiringuemissioon.

Taotluste vormid leiate kõrvalmenüüst.Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.