Teostame järgmiseid katseid

Laboris teostatavad katsed:
• Seadmete ja sõlmede temperatuuritõusu ning materjalide soojenemisetaluvuse katsed;
• Temperatuuri ja niiskusemõju katsed;
• Materjalide süttimis- ja põlengukindlus katsed;
• Õhk- ja roomevahemikud;
• Mehhaaniline vastupidavus tõmbele, survele ja väändele;
• Mehhaaniliste mõjude taluvuse katsed (löök, IK-kood);
• Vibratsioonitaluvus;
• Ümbriste kaitseaste (IP-kood);
• Elektriseadmete akustilise müra võimsuse taseme ja vibratsiooni määramine;
• Lekke-, kaitsejuhi- ja puutevool;
• Isolatsiooniomaduste katsed;
• Kaitsejuhtide aktiivtakistuse mõõtmine;
• Seadmete elektromagneetilise ühilduvuse katsed, häiringuemissioon juhistikku, häiringutaluvuse katsed, kiirguslik häiringuemissioon.

Taotluste vormid leiate kõrvalmenüüst.Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.