Audit jaguneb kasutusele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Kasutusele eelnev audit

Gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele võtmist.

Korraline audit

Gaasipaigaldisele tuleb teostada korraline audit järgmise sagedusega:

Küttegaasiseadmete liikKasutuskontroll(aasta)
A-kategooria gaasipaigaldis, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones.4
A-kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on üle 120 kW ja tarvitite koguvõimsus on üle 300 kW4
B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale2
Võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis8
Võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis12

Erakorraline audit tehakse:

-
enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul;
-pärast rekonstrueerimist;
-kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus paiknevale gaasipaigaldisele erakorralist auditi ei teostata. Gaasipaigaldise ümberehitamisel tuleb teostada kasutusele eelnev audit.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.