Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega.

Tellijale taatlusprotokolle üldjuhul ei väljastata vaid väljastatakse vajadusel taatlustunnistus. Taatlusprotokolle väljastatakse ainult labori tegevuse riiklikku järelevalvet teostavale asutusele (Tehnilise Järelevalve Amet).Taatlemiseks esitatud mõõtevahendil peab olema kehtiv tüübikinnitus (tüübikinnitus tuleb saada kas mõõtevahendi pealt va trafod või erandjuhtudel TJA-lt või mõõtevahendi tootjalt), kui teda ei ole varem EÜ maades või Eestis taadeldud.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.