Teostame uste katseid vastavalt standardile EN 1191 "Uksekomplektide mehaaniline vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele". Tuletõkkeustele on katsetulemuste põhjal võimalik deklareerida isesulgumisvõime kriteerium C0 kuni C5 (klassifikatsioonistandard EN 13501-2 punkt 5.2.6).

Välisustele on katsetulemuste põhjal võimalik deklareerida toimivuskriteerium vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele (tootestandard EN 14351-1 punkt 4.21).

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor ning oleme registreeritud Euroopa teavitatud asutuste registris (NANDO) numbri all 1336.


Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.