• IT-palveluiden hallintaa käsittelevä ISO/IEC 20000 -standardisarja tarjoaa laajan joukon prosesseja ja hyviä käytäntöjä erityisesti tietoteknisten palveluiden kehitys-, toimitus- ja tukitoimintojen kehittämiseen ja hallintaan. Koulutus on ISO/IEC 20000-1 –standardin kattava, kaikki vaatimukset käsittelevä kokonaisuus.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perusteet Kiwa Rima®- viitekehyksen käyttöön organisaation yritysturvallisuuden johtamisen ja hallinnan kehittämisessä. Koulutus avaa viitekehyksen keskeisiä ominaisuuksia ja auttaa organisaation turvallisuuden hallintamallin rakentamisessa ja kehittämisessä.
  Näytä
 • Koulutuksessa opitaan soveltamaan tietoturvallisuusstandardin vaatimuksia sisäiseen arviointiin ja arvioinnin menettelytapoja. Huomio kohdistetaan arvioijan kannalta tärkeisiin tietoturva-asioihin. Miten arvioinnit voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti?
  Näytä
 • Koulutus auttaa osallistujia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä avaamalla ja taustoittamalla ISO/IEC 27000 –standardisarjaa ja erityisesti sen vaatimusstandardia ISO/IEC 27001.
  Näytä
 • Tiivis koulutus auttaa osallistujia virkistämään tietämyksensä ISO/IEC 20000-1 –standardista sen uuden, syyskuussa 2018 ilmestyneen version tasalle. Koulutus antaa tietoperustan jo aiemmin ISO/IEC 20000-1 -sertifioidun IT-palveluiden hallintajärjestelmän päivittämiseen uuden standardin vaatimusten mukaiseksi.
  Näytä
 • Tarjoamme kaikkia avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina. Koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustapa suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja Kiwa Inspectan asiantuntijoiden kanssa vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla organisaatiosi tarpeita ja toiveita.
  Näytä