• Koulutuskalenteri

  Koulutuskalenteristamme näet alueellasi järjestettävät seuraavat koulutukset ja voit hakea koulutuksia helposti hakukoneen avulla.

  Lue lisää
 • Kouluttajamme

  Kiwa Inspectan kouluttajat ovat omien alojensa asiantuntijoita.

  Lue lisää
 • Yrityskohtaiset koulutukset

  Tarjoamme kaikkia avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina.

  Lue lisää
 • Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

  Yhteiskuntamme automatisoituu. Samalla riskien arvioinneista sekä turvajärjestelmien suunnittelusta tulee yhä tärkeämpää.

  Lue lisää
 • Elintarvikkeet

  Elintarvikkeiden turvallisuus on esillä julkisessa keskustelussa yhä enemmän, ja elintarviketurvallisuuteen kohdistuvat vaatimukset elintarvikeketjun sisällä ovat kasvaneet merkittävästi.

  Lue lisää
 • Energia ja ympäristö

  Kiwa Inspectalla on pitkä asiantuntemus eri toimialojen energia-, turvallisuus-, ympäristö- ja käytettävyyskysymyksistä. Tarjoamme ajankohtaisia koulutuksia alan huippuasiantuntijoiden johdolla.

  Lue lisää
 • Hissit, ovet ja muut laitteet

  Kiinteistöjen koneiden ja laitteiden, kuten hissien ja automaattiovien, tarkoituksenmukainen toiminta on edellytys kiinteistön turvalliselle käytölle.

  Lue lisää
 • Kaivokset, laitokset ja kemikaalit

  Riskialttius kaivostoiminnassa on suurta. Työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta vaatii laaja-alaista turvallisuustarkastelua.

  Lue lisää
 • Kiinteistöt ja rakenteet

  Rakentaminen kiihtyy kovalla vauhdilla ja vanhojen kiinteistöjen sekä niiden osien ja järjestelmien kunnossapito on jatkuvasti ajankohtaista.

  Lue lisää
 • Koneturvallisuus

  Koneiden turvallisuusominaisuuksista päätetään jo koneen suunnitteluvaiheessa, joten koneiden suunnittelijoilla ja valmistajilla on oltava tietoa koneiden turvallistamisesta jo koneen elinkaaren ensimetreistä lähtien.

  Lue lisää
 • Mittalaitteet ja kalibrointi

  Koulutuksemme tarjoavat perusteet mittauksen laadunhallintaan, toimintaperiaatteisiin ja mittaustarkkuuteen.

  Lue lisää
 • Nostolaitteet ja nosturit

  Nostureiden ja nostolaitteiden turvallisuus ja häiriötön toiminta edellyttävät jatkuvaa toimintakunnon seurantaa sekä keskittymistä oikea-aikaiseen huoltoon, kunnossapitoon ja tarkastuksiin.

  Lue lisää
 • Painelaitteet ja hitsaus

  Painelaitteiden käyttö ei koskaan ole riskitöntä, ja siksi sitä valvotaan lakisääteisesti. Samoin hitsaustyötä koskevat tarkat vaatimukset laadun takaamiseksi, sillä parhaatkin suunnittelulaskelmat ovat turhia, jos aineet tai hitsauksen laatu eivät vastaa odotuksia.

  Lue lisää
 • Palo- ja sammutusjärjestelmät

  Paloturvallisuus, evakuointi, systemaattinen paloturvallisuusoperointi ja sammutusjärjestelmät ovat tärkeä osa kiinteistöjen turvallisuutta.

  Lue lisää
 • Prosessit, auditointi ja laatu

  Työnteon tehokkuus on useimmiten kiinni tarkoituksenmukaisesta johtamisesta ja toimivista prosesseista.

  Lue lisää
 • Rakennustuotteet

  Rakentaminen kiihtyy kovalla vauhdilla ja vanhojen kiinteistöjen sekä niiden osien ja järjestelmien kunnossapito on jatkuvasti ajankohtaista.

  Lue lisää
 • Sähkö, ATEX ja Ex

  Sähköturvallisuus koostuu lukuisista sähköasennuksia ja sähkölaitteita koskevista vaatimuksista sähkötyöturvallisuutta unohtamatta. Näiden erityisvaatimusten osaaminen on sähköalalla välttämätöntä.

  Lue lisää
 • Tietoturvallisuus ja IT-palvelut

  Tehokkaan ja uskottavan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) rakentaminen vaatii kansainvälisten ISMS-standardien ISO / IEC 27001 ja ISO / IEC 27002 ymmärrystä.

  Lue lisää
 • Työterveys ja työturvallisuus

  Työterveys ja työturvallisuus ovat keskeisiä kysymyksiä kaikille organisaatioille. Miten työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (TTT) rakennetaan ja miten sitä johdetaan?

  Lue lisää
 • Koulutusten myynti- ja toimitusehdot

  Tutustu myynti- ja sopimusehtoihimme tästä.

  Lue lisää