Laaja valikoima koulutuksia

Koulutustarjontamme ulottuu yhden päivän työpajoista ja seminaareista laajoihin koulutusohjelmiin saakka. Voit osallistua avoimeen koulutukseen tai pyytää tarjousta yrityskohtaisesti räätälöidystä palvelusta.

Toimimme usealla eri paikkakunnalla ympäri Suomea ja koulutuksen aika sekä paikka voidaan järjestää myös toiveidenne mukaan (yrityksen omat tai ulkopuoliset tilat Suomessa sekä ulkomailla). Tarjolla on myös englanninkielisiä sekä verkkokoulutuksia, joiden avulla syvennät osaamistasi missä ja milloin vain. 

 • 200+ avointa koulutusta
 • 100+ koulutuskokonaisuutta
 • 50+ asiantuntijakouluttajaa
 • koulutuksia koko maassa ja verkossa

Kaikki avoimet koulutuksemme löydät koulutuskalenterista ja voit tutustua eri aihealueisiin tarkemmin alla olevasta listasta.

Asiakkaiden suusta

”Koulutuksen opit voin siirtää suoraan omalle työpaikalle.”

”Kouluttajat asiantuntevia ja pro tyyppejä!”

”Kaikki oli suunniteltu ja aikataulutettu hyvin.”

”Taattua Kiwa laatua!”

”Käytiin käytännössä kaikki läpi, mikä oli hienoa!”

Referenssejä

Koneturvallisuus - Valmet 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen - Amiedu

Toimittaja-arvioinnit - UPM

 • Koulutuskalenteri

  Koulutuskalenteristamme näet alueellasi järjestettävät seuraavat koulutukset ja voit hakea koulutuksia helposti hakukoneen avulla.

  Lue lisää
 • Kouluttajamme

  Kiwa Inspecta Academyn koulutukset hoituvat yli 50 asiantuntijakouluttajan voimin. Tutustu tarkemmin heidän osaamisalueisiinsa ja persooniinsa. 

  Lue lisää
 • Yrityskohtaiset koulutukset

  Tarjoamme kaikkia avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina.

  Lue lisää
 • Kiwan webinaarit

  Kiwan webinaari on internetissä toteutettu tapahtuma, johon koulutusosallistujat liittyvät omalta tietokoneeltaan paikasta riippumatta. Webinar on tehokas tapa kouluttautua – ei matkustuskustannuksia koulutuspaikalle ja voit osallistua koulutukseen mistä paikasta tahansa, vaikka omalta työpisteeltäsi. Katso ajankohtaiset webinaarit alla olevan linkin alta.

  Lue lisää
 • Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus -koulutukset

  Koulutuksissamme tarkastellaan mm. miten toiminnallista turvallisuutta sovelletaan eri teollisuuden alueilla, mitä säännökset vaativat turvakriittisiltä laitteilta, kuinka riskejä kartoitetaan ja eheystasoja määritellään. Toiminnallisen turvallisuuden viitekehyksenä toimivat standardit IEC 61508 ja IEC 61511. Koulutuksemme soveltuvat esimerkiksi turvakriittisten järjestelmien sekä laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelijoille.

  Lue lisää
 • Elintarvikkeet -koulutukset

  Koulutuskokonaisuutemme keskittyvät elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviin vaatimuksiin sekä jatkuvaan parantamiseen. Koulutuksissa saat ajantasaista tietoa eri järjestelmien standardeista ja niiden soveltamisesta elintarviketeollisuudessa. Ne soveltuvat mm. elintarviketuotantolaitosten laatuvastaaville ja elintarviketuotantolaitosten laatuasioiden kanssa työtä tekeville.

  Lue lisää
 • Energia ja ympäristö -koulutukset

  Tarjoamme ajankohtaisia koulutuksia alan huippuasiantuntijoiden johdolla vastaten eri toimialojen energia-, turvallisuus-, ympäristö- ja käytettävyyskysymyksiin. Energia ja ympäristö -koulutukset antavat kattavan perehdytyksen ympäristöjärjestelmään ja ne soveltuvat esim. ympäristövastaaville, laatupäälliköille ja niille, jotka hakevat uusia ajatuksia ympäristöjärjestelmänsä kehitykseen.

  Lue lisää
 • Hissit, ovet ja muut laitteet -koulutukset

  Kiinteistöjen koneiden ja laitteiden, kuten hissien ja automaattiovien, tarkoituksenmukainen toiminta on edellytys kiinteistön turvalliselle käytölle. Koulutuksissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten turvallinen liikkuminen kiinteistössä varmistetaan? Millaisia standardeja ovien ja hissien huoltoihin liittyy? Entä millaisen riskin tulipalot aiheuttavat?

  Lue lisää
 • Kaivokset, laitokset ja kemikaalit -koulutukset

  Riskialttius kaivostoiminnassa on suurta. Työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta vaatii laaja-alaista turvallisuustarkastelua. Koulutuksemme tarjoavat tietoa kaivosten, rikastamoiden ja muiden kaivostoimintaan liittyvien laitosten turvallisuuden varmistamisesta.

  Lue lisää
 • Kiinteistöt ja rakenteet -koulutukset

  Koulutuksissamme saat kattavasti tietoa uusien ja vanhojen kiinteistöjen turvalliseen suunnitteluun sekä ylläpitoon. Tarjoamme koulutuksia liittyen mm. rakenteiden ja rakennusmateriaalien laatuun sekä paloturvallisuuteen. Koulutukset sopivat mm. rakenteiden ja koneiden suunnittelijoille, valmistajille, hankinnoista vastaaville ja tarkastustehtävissä toimijoille.

  Lue lisää
 • Koneturvallisuus -koulutukset

  Koneturvallisuuskoulutukset käsittelevät mm. koneisiin sovellettavia säädöksiä, turvallistamisen perusperiaatteita, riskienarviointia, tarvittavien asiakirjojen laadintaa sekä eri ikäisten koneiden turvallisuusvaatimuksia. Koneturvallisuuskoulutuksemme kattavat kaikki koneen elinkaaren vaiheet. Koulutuksia on tarjolla mm. koneiden suunnittelijoille, valmistajille, kunnossapitäjille ja asentajille.

  Lue lisää
 • Mittalaitteet ja kalibrointi -koulutukset

  Koulutuksemme tarjoavat perusteet mittauksen laadunhallintaan, toimintaperiaatteisiin ja mittaustarkkuuteen. Lisäksi saat työkaluja mittausepävarmuuden laskemiseen. Näiden oppien avulla voit vahvistaa luottamusta kauppakumppaneiden välillä sekä optimoida materiaalivirtoja.

  Lue lisää
 • Nostolaitteet ja nosturit -koulutukset

  Nostolaitekoulutukset käsittelevät mm. sovellettavia säädöksiä, riskienarviointia, koneiden modernisoinnin turvallisuuskysymyksiä sekä tarvittavien asiakirjojen kokoamista ja arkistointia. Koulutuksia löytyy esimerkiksi nostotöihin osallistuvalle henkilöstölle rakennustyömailla, teollisuudessa, satamissa ja nostojen ja nostettavien tuotteiden suunnittelijoille.

  Lue lisää
 • Painelaitteet ja hitsaus -koulutukset

  Painelaitekoulutuksemme perehdyttävät painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja toimintaan EU:n direktiivien ja standardien sekä kansallisten asetusten mukaisesti. Hitsauskoulutuksemme pohjautuvat perusteelliseen standardien tuntemukseen ja käytännön kokemukseen. Koulutukset soveltuvat esimerkiksi painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.

  Lue lisää
 • Palo- ja sammutusjärjestelmät -koulutukset

  Paloturvallisuus, evakuointi, systemaattinen paloturvallisuusoperointi ja sammutusjärjestelmät ovat tärkeä osa kiinteistöjen turvallisuutta. Koulutuksemme asetuksista ja rakennevaatimuksista, periaatteista sekä laitteistojen toiminnasta auttavat täyttämään yrityksiä ja henkilöitä koskevat vaatimukset ja velvollisuudet. Järjestämme myös pätevyyskoulutuksia ja mahdollisuuden henkilösertifiointiin.

  Lue lisää
 • Prosessit, auditointi ja laatu -koulutukset

  Johtamisen ja prosessien koulutuksissa pyritään ymmärtämään prosessien ja niiden kehityksen merkitys työympäristöön ja työn tuottavuuteen. Koulutukset sopivat erityisesti laatuasioista vastaavalle johdolle, prosessinomistajille sekä auditointeja suorittaville henkilöille.

  Lue lisää
 • Kiwa Koulutusmaailma -pätevyyskoulutukset

  Kiwa Inspectan koulutuspalvelut ovat kasvaneet kattamaan työturvallisuuskortti-, tulityökortti, hätäensiapukortti- ja muita pätevyyskoulutuksia. Saatavilla on yli 80 uutta luokkahuone- ja verkkokoulutusta

  Lue lisää
 • Rakennustuotteet -koulutukset

  Koulutuksemme tarjoavat kattavasti tietoa rakentamisen ja kiinteistöjen laadun ja turvallisuuden huomioimisesta, rakentamisen materiaaleista ja sisäilmasta. Koulutukset on suunnattu esimerkiksi rakenteiden ja koneiden suunnittelijoille, valmistajille, hankinnoista vastaaville ja tarkastustehtävissä toimiville.

  Lue lisää
 • Sähkö, ATEX ja Ex -koulutukset

  Koulutustarjontamme mahdollistaa Sähkö, ATEX ja Ex -erityisvaatimusten perusteellisen ja osin syvällisen opiskelun. Asiantuntijoiden johdolla perehdytään räjähdysvaarallisten tilojen vaatimusten lisäksi myös asennuksiin ja sovelluksiin käytännönläheisin esimerkein. Koulutukset soveltuvat kaikille sähköalan ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille.

  Lue lisää
 • Tietoturvallisuus ja IT-palvelut -koulutukset

  Tehokkaan ja uskottavan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) rakentaminen vaatii kansainvälisten ISMS-standardien ISO / IEC 27001 ja ISO / IEC 27002 ymmärrystä. Tietoturvallisuus- ja IT-palvelukoulutustarjontamme auttaa soveltamaan näitä malleja kouluttautujan omassa organisaatiossa, jolloin voidaan varmistaa tietoturvan jatkuva parantaminen ja riskienhallinta. Koulutuksemme sopivat niin yritysten ja organisaatioiden tietohallintoyksiköiden kuin ohjelmistoyritysten edustajille.

  Lue lisää
 • Työterveys ja työturvallisuus -koulutukset

  Työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat keskeisiä kysymyksiä kaikille organisaatioille. Miten työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (TTT) rakennetaan ja miten sitä johdetaan? Koulutukset vastaavat mm. riskiarviointien, työhyvinvoinnin parantamisen sekä TTT-mittarien ja -prosessienluonnin tarpeisiin. Koulutuksemme sopivat esimerkiksi työturvallisuuspäälliköille ja –asiantuntijoille.

  Lue lisää
 • Koulutusten myynti- ja toimitusehdot

  Tutustu myynti- ja sopimusehtoihimme tästä.

  Lue lisää