Johtamisjärjestelmät ja sertifiointi

Laadukas ja kansainvälisesti hyväksytty johtamisjärjestelmä kokoaa yhteen kaikki tärkeät tiedot yrityksen sisällä ja parantaa siten liiketoimintaasi. Sen avulla organisaatiosi henkilöstö tietää mitä he tekevät, miten, milloin ja miksi. Tehokas johtamisjärjestelmä tuo liiketoimintaasi avoimuutta, tehokkuutta, tyytyväisen henkilöstön, parantuneen riskienarvioinnin ja -hallinnan, kannattavuutta ja tyytyväisempiä asiakkaita. Toimivat johtamisjärjestelmät parantavat laatujohtamista, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ponnisteluja, terveyttä, turvallisuutta ja alakohtaisia aiheita.

Kiwa käy kanssasi läpi koko johtamisprosessin tietojen keräämisestä aina sertifikaatin myöntämiseen saakka.

  • Luo tietoa päätöksenteon tueksi
  • Paranna palveluprosesseja
  • Paranna työntekijöiden tietoisuutta
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (44 tulosta)
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
Globe in green landscape
Ympäristöjärjestelmän sertifiointi muuttaa sanat teoiksi

Ympäristöstandardi ISO 14001 tarjoaa työkaluja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin täältä!

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
Yritysturvallisuus - Luotain-arviointi

Mikä on organisaation kyvykkyys turvallisuuden hallinnassa ja kuinka saavutetaan turvallisuuden tavoitteet? Yritysturvallisuuden Kiwa Rima® Luotain-arviointi antaa karkean nykytila-arvion turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilasta ja tarjoaa lähtökohdan turvallisuuden kyvykkyyden jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää
Toimituskyvyn arviointi / Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Toimittajan arvioinnilla eli Green Card® –arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä asioissa, joita suuret tilaajat yhdessä määrittävät. Lue lisää.

Lue lisää
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
HSEQ-arviointi / Toimittaja-arviointi

Toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi) varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen kaikille osapuolille. Lue lisää HSEQ:sta täältä!

Lue lisää
Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely todentamistoiminnassa

Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely päästökauppa- ja tuotantotukilain mukaisissa todentamisissa. Todentamislausuntoon tyytymätön organisaatio voi hakea oikaisua päätökseen Kiwa Inspecta Sertifioinnilta 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Lue lisää!

Lue lisää
Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteeritodennukset

Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti.

Lue lisää
Jatkuvuuden hallinnan asiantuntija-arvio - Luotain-arviointi

Kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt jne., miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan, kuinka häiriötilanteista toivutaan. Jatkuvuudenhallinan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi PEFC

Kiinnostus raaka-aineena käytettävän puun alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Puun alkuperäketjun sertifiointi PEFC- sertifikaateilla on helppo tapa osoittaa vastuullisuutta ja lainmukaisuutta.

Lue lisää
Kiwa Impact on laatusovellus, jossa seuraat ja hallitset yrityksen prosesseja.
Kiwa Impact – Helppokäyttöinen turvallisuus-, ympäristö- ja laatusovellus

Kiwa Impact™ on Suomessa kehitetty mobiilisovellus turvallisuus-, ympäristö- ja laatuprosessien hallintaan sekä seurantaan. Se on pilviteknologiaan perustuva SaaS-ratkaisu, jonka käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Sen avulla kehität turvallisuustoimintaasi, vähennät kustannuksia ja parannat tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää
Gluteenittoman tuotteen merkki ja sertifiointi (AOECS)

Gluteeniton tuote voidaan merkitä gluteenittoman tuotteen merkillä, jos tietyt kriteerit täyttyy. Kiwa Inspectalla on valtuutus tehdä gluteenittomien tuotteiden merkkiauditointeja ja myöntää tästä sertifikaatti. Lue lisää!

Lue lisää
Elintarviketurvallisuus ja hallintajärjestelmien sertifiointi (ISO 22000 ja FSSC 22000)

Elintarviketurvallisuudella, ISO 22000- ja FSCC 22000 -sertifioinneilla on keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Elintarviketurvallisuus ja sen hallintajärjestelmän sertifiointi viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta. Tutustu!

Lue lisää
Metsäsertifiointi (PEFC)

PEFC-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointiin. Lue lisää.

Lue lisää
Medical hospital with patient
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet - Johtamisjärjestelmän sertifiointi (ISO 13485)

Terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet ovat ihmisten hoitamisessa tai sairauksien diagnooseissa tärkeässä osassa. ISO 13485 -standardiin perustuva laadunhallinnan johtamisjärjestelmä auttaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistajia ja käyttäjiä vähentämään riskiä ja parantamaan luotettavuutta.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Terveysturvallisuuden arviointi ja työkalut koronavirustartuntojen ennaltaehkäisyyn

Ennaltaehkäise COVID-19 ja muiden tartuntatautien leviämisen riskejä terveysturvallisuuden arvioinnilla sekä koronavirusepidemian aikana että sen jälkeen.

Lue lisää
Tietoturvallisuus - Luotain-arviointi

Kuinka organisaation tieto-omaisuus tunnistetaan, miten tietoihin kohdistuvat uhat ja heikkoudet hoidetaan, kuinka varmistetaan henkilöstön riittävä tietoisuus esim. asiakastietojen luottamuksellisuudesta jne.? Tietoturvallisuuden Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Tietosuoja - Luotain-arviointi

Kuinka teillä on tunnistettu henkilörekisterin muodostavat tietovarannot, miten henkilötietojen tietoturvallisuus on varmistettu, kuinka henkilötietoihin kohdistuvat riskit on hallittu jne. Tietosuojan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Corporate Social Responsibility (CSR)
EPD ympäristöseloste rakennustuotteille

Rakennustuotteen EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste näyttää tuotteen ympäristövaikutukset.

Lue lisää
Tietoa tilaajayrityksille HSEQ-arvioinnista

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi toimittajan työterveys ja -turvallisuus (health and safety), ympäristöasiat (environment) ja laatu (quality) sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Lue lisää!

Lue lisää