• Hissit, liukuportaat ja ovet

  Mietimme vain harvoin, onko käyttämämme hissi turvallinen. Emme myöskään huolehdi liukuportaan kunnosta sillä kulkiessamme. Pidämme siis itsestään selvänä, että elin- ja työympäristömme on toimiva ja turvallinen.

  Lue lisää
 • Nosturit ja nostolaitteet

  Kiwa Inspecta tarjoaa kaikenlaisia nosturitarkastuksia ja muiden nostolaitteiden tarkastuksia. Teemme tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin.

  Lue lisää
 • Palo- ja sammutuslaitteistot

  Kiwa Inspectan paloturvallisuuden ja pelastustoimien turvallisuuden tarkastuksen tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys turvallisuuden tasosta omissa tiloissa. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

  Lue lisää
 • Painelaitteet

  Painelaitteiden tarkastaminen määräajoin tarkastuslaitoksen toimesta on Suomessa lakisääteistä rekisteröidyille painelaitteille. Painelaitteiden tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja pidennetään samalla painelaitteiden elinikää.

  Lue lisää
 • Sähkölaitteistot

  Sähkölaitteistojen tarkastuksen laiminlyöminen ja viallisten laitteistojen aiheuttamat palot, tapaturmat ja käyttöhäiriöt aiheuttavat myös tarpeettomia kustannuksia. Siksi myös moni vakuutusyhtiö vaatii, että sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus on säännöllistä.

  Lue lisää
 • Kemikaalit ja nestekaasu

  Kiwa Inspectan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apuna silloin, kun toiminnanharjoittaja kaipaa tukea kemikaali- ja työturvallisuusasioissa tai omat resurssit eivät riitä täyttämään lakien edellytyksiä.

  Lue lisää
 • Kiwa Connect™ -asiakasportaali

  Kiwa Connect™ -palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa laitteistorekisterien ja dokumenttien sujuvaan hallintaan.

  Lue lisää
 • Koneturvallisuus

  Koneita ja muita työvälineitä käytetään lähes kaikilla työpaikoilla: etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla ja julkishallinnossa. Koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat tekniikan kehittyessä.

  Lue lisää
 • Mittauslaitteet

  Varmennuspalveluita tarvitaan useilla eri toimialoilla. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita.

  Lue lisää
 • Sähkönjakeluverkostot

  Koska Kiwa Inspecta ei ole mukana urakoinnissa, on toimintamme puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena monelle asiakkaallemme korvaamatonta.

  Lue lisää
 • Turva-automaatio

  Turva-automaatiolaitteiden suunnittelu- ja toteutusprosessien arvioinnilla varmistetaan oikeat työmenetelmät ja niiden oikea käyttö turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

  Lue lisää
 • Vierasesineet

  Vierasesineiden tunnistukseen käytetään mm. tuotantolinjalle asennettuja metallinilmaisimia ja röntgenlaitteistoja. Tunnistuslaitteille suoritetaan yrityksissä omavalvontaa.

  Lue lisää