Käyttöönottotarkastus, varmennustarkastus ja kuntoarvio


Kiwa Inspectan paloturvallisuuden ja pelastustoimien turvallisuuden tarkastuksen tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys turvallisuuden tasosta omissa tiloissa. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

Myös paloturvallisuusjärjestelmillä on kaikilla ratkaiseva rooli paloturvallisuuden varmistamisessa: Paloilmoittimet sekä sammutus- ja savunpoistojärjestelmät pelastavat ihmishenkiä, helpottavat pelastustoimintaa ja auttavat tarpeettomien kustannusten ja menetysten minimoimisessa. Hyvin toimivat järjestelmät tunnistavat alkavat tulipalot tehokkaasti, sammuttavat ne nopeasti sekä auttavat poistamaan haitalliset savut rakennuksesta.

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen säännöllinen tarkastaminen


Paloturvallisuuden ja pelastustoimien tarkastuksessa varmistamme pistokokein laitteiden, kuten paloilmoittimien ja sammutus- tai savunpoistojärjestelmien, moitteettoman toiminnan. Tarkistamme myös järjestelmän soveltumisen käyttötarkoitukseensa, huolto- ja kunnossapito-ohjelman ajantasaisuuden, ja että huollot on suoritettu ohjelman mukaisesti. Paloturvallisuuden ja pelastustoimen tarkastusten jälkeen toimitamme pöytäkirjan tarkastuksen tuloksista ja mahdollisista edellytettävistä toimenpiteistä.

Paloturvallisuuden tarkastukset ovat aina asiakkaan tarpeista lähteviä. Palvelut auttavat hallitsemaan niin tiloista, toiminnasta kuin laitteistakin syntyviä turvallisuusvaatimuksia.

 

Palotarkastuksen ja pelastustoimen tarkastusten tavoitteet

 

  • Parantaa palo-, henkilö- ja fyysistä turvallisuutta
  • Antaa luotettavan ja puolueettoman kuvan palo- ja pelastustoimen turvallisuuden todellisesta tasosta.
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia