Käyttöönottotarkastus, määräaikaistarkastus ja kuntoarvio

Kiwa Inspectan paloturvallisuuden ja pelastustoimien turvallisuuden tarkastuksen tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys turvallisuuden tasosta omissa tiloissa. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen säännöllinen tarkastaminen

Paloturvallisuuden ja pelastustoimien tarkastuksessa varmistamme pistokokein laitteiden, kuten paloilmoittimien ja sammutus- tai savunpoistojärjestelmien, moitteettoman toiminnan. Tarkistamme myös järjestelmän soveltumisen käyttötarkoitukseensa, huolto- ja kunnossapito-ohjelman ajantasaisuuden, ja että huollot on suoritettu ohjelman mukaisesti. Paloturvallisuuden ja pelastustoimen tarkastusten jälkeen toimitamme pöytäkirjan tarkastuksen tuloksista ja mahdollisista edellytettävistä toimenpiteistä.

Palotarkastuksen ja pelastustoimen tarkastusten tavoitteet

  • Parantaa palo-, henkilö- ja fyysistä turvallisuutta
  • Antaa luotettavan ja puolueettoman tiedon palo- ja pelastustoimen turvallisuuden todellisesta tasosta.
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

sammutuslaitteisto_paloturvallisuus_pelastusturvallisuus_palosammutin_savunpoisto_palotarkastus_tarkastuspalvelu_sammutuslaitteisto