Energiateollisuus

Lämmön ja sähköntuotanto sisältää useita haasteita ja mahdollisia vaaroja. Sähköä tuotetaan muun muassa suuren ja pienen mittakaavan aurinko- ja tuulijärjestelmillä, jätteenpolttolaitoksilla, maakaasulla, biokaasulla ja vedyllä. Energia-alan on varmistettava asiakkailleen keskeytymätön ja luotettava toimitusprosessi.  Sen on myös täytettävä kaikki turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät vaatimukset ottaen samalla huomioon monien sidosryhmien odotukset. Energiantuotantojärjestelmät, mukaanlukien ydinvoimalat ovat monimutkaisia, joten ne on suunniteltava huolellisesti ja niitä on valvottava sekä ylläpidettävä asianmukaisesti.

Liiketoiminnan kasvattaminen on varmasti aina ykköstavoitteesi. Kiwa auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Meille turvallisuus, luotettavuus ja ympäristö ovat pääasioita. Voimme auttaa sinua tarkastamalla, testaamalla, analysoimalla ja sertifioimalla koneomaisuuttasi ja niiden komponentteja esimerkiksi vuosihuoltojen aikana. Tuemme sinua myös silloin, kun laadit riskiperusteisia kunnossapito-, modernisointi- ja investointisuunnitelmia.

Toimimme aina läheisessä yhteistyössä kanssasi ja teemme kaiken estääksemme tarpeettomat  energiantuotannon keskeytykset.

  • Varmista luotettava tarjonta
  • Pidä kannattavuus korkeana
  • Riskiperusteiset tarkastukset
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (70 tulosta)
Tuulivoimaloiden testaus- ja tarkastuspalvelut

Tarjoamme laajan valikoiman korkeatasoisia testaus- ja tarkastuspalveluita tuulivoimaloiden laitteistoille. Ne auttavat takaamaan voimalan tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Lue lisää
Rakennustyömaan viikkotarkastukset

Rakennustyömaan viikkotarkastus kattaen kaikki nostolaitteet, nostoapuvälineet sekä rakennustelineet.

Lue lisää
Toimituskyvyn arviointi / Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Toimittajan arvioinnilla eli Green Card® –arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä asioissa, joita suuret tilaajat yhdessä määrittävät. Lue lisää.

Lue lisää
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
UKCA-merkintä rakennustuotteille

UKCA-merkintä rakennustuotteille on Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) menettely, jolla varmennetaan ja sertifioidaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla.

Lue lisää
Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely todentamistoiminnassa

Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely päästökauppa- ja tuotantotukilain mukaisissa todentamisissa. Todentamislausuntoon tyytymätön organisaatio voi hakea oikaisua päätökseen Kiwa Inspecta Sertifioinnilta 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Lue lisää!

Lue lisää
Turbiinien NDT-tarkastus

Turbiinien NDT-tarkastuksemme mahdollistavat korkean käytettävyyden ja ennakoivan kunnossapidon sekä auttavat tekemään oikeita korjaus- ja modernisointipäätöksiä

Lue lisää
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
ASME-koodin mukaiset tarkastuspalvelut painelaitteille

Tarjoamme kaikki tarpeelliset AIA-tarkastuspalvelut painelaitteille ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi.

Lue lisää
Kaukolämpöputkien EHP-sertifiointi (Euroheat & Power)

EHP-sertifioinnilla osoitetaan kaukolämpöverkon rakentamisessa käytettävien putkien , putkiosien ja venttiilien täyttävän niitä koskevien eurooppalaisten standardien vaatimukset.

Lue lisää
Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteeritodennukset

Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti.

Lue lisää
Pressure equipment control
Painelaitedirektiivin laatusertifiointi (PED)

Painelaitedirektiivin mukainen laatusertifiointi Kiwan kanssa: todista painelaitteidesi turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, valmistaudu ISO 9001 -standardiin ja ole kilpailukykyinen Euroopan markkinoilla.

Lue lisää
QA/QC laadunvarmistus ja laadunohjaus (Quality Assurance/Quality Control)

Kiwan asiantuntijat toimivat kumppanina kaikissa laadunvarmistukseen ja -ohjaukseen liittyvissä tehtävissä projektin esisuunnitteluvaiheesta toimitukseen, varmistaen että projekti pääsee laadullisiin sekä taloudellisiin tavoitteisiinsa.

Lue lisää
Turvallisuuskoordinaattori - HSE-valvonta

Kiwa Inspectan turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.

Lue lisää
Kiwa Impact on laatusovellus, jossa seuraat ja hallitset yrityksen prosesseja.
Kiwa Impact – Helppokäyttöinen turvallisuus-, ympäristö- ja laatusovellus

Kiwa Impact™ on Suomessa kehitetty mobiilisovellus turvallisuus-, ympäristö- ja laatuprosessien hallintaan sekä seurantaan. Se on pilviteknologiaan perustuva SaaS-ratkaisu, jonka käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Sen avulla kehität turvallisuustoimintaasi, vähennät kustannuksia ja parannat tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää
Metalli rikottuna viivoittimen päällä.
Rikkova testaus eli DT-testaus (Destructive Testing)

Tarjoamme asiantuntijapalveluita rikkovassa testauksessa (DT, destructive testing) mekaanisesta testauksesta materiaalianalyyseihin. Rikkova testaus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa.

Lue lisää
Kunnonvalvontahenkilöstö

Kunnonvalvontahenkilöstön rekisteröinti kattaa värähtelymittaajien sekä teollisuuden voiteluhuoltohenkilöiden rekisteröinnit. Rekisteröintivaatimukset perustuvat kunnonvalvonta-standardiin ISO 18436.

Lue lisää
Kattilalaitosten käytönvalvojat

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016.

Lue lisää
Nosturitarkastus ja nostolaitetarkastus

Lainsäädännön vaatimat määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset luotettavasti pitkällä kokemuksella.

Lue lisää
Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Inspecta Tarkastus Oy:ltä ammattitaidolla.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Virtaus- ja lämpöenergiamittausten kenttäkalibrointi

Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksessa ja säädössä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksessa.

Lue lisää
Vauriotutkimukset

Kiwan vauriotutkimus tarjoaa laaja-alaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja uusien vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.

Lue lisää