Kiwa on luotettava ja monipuolinen kumppani  

Asiantuntevat ja kokeneet ammattilaisemme tekevät kaiken tyyppisiä analyyseja sekä tarkastuksia, kuten drone- ja NDT-tarkastukset (Non Destructive Testing, ainetta rikkomaton testaus). Varmistamme tuulivoimalan laitteiden eheyden, turvallisuuden ja ikääntymisen hallinnan (ml. vaihdelaatikot, laakerit ja muut mekaaniset järjestelmät, rakenteet sekä komponentit). Kiwalla on riippumattomat tarkastus- ja testauslaitokset, joilla on akkreditointi.*

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I001 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012).

*Inspecta Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I005 ja testauslaboratorio T011 (akkreditointivaatimukset SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 ja SFS-EN ISO/IEC 17025:2017).

Tarkka kuvaus akkreditoinnin laajuudesta on luettavissa osoitteessa www.finas.fi.

 

Koko elinkaaren kattavat palvelut tuulivoimaloille 

Tarjoamme korkealaatuisia palveluita koko tuulivoima-alalle: omistajista ja operaattoreista valmistajiin sekä toimitiloihin (maalla ja merellä). Palvelumme kattavat tuulivoimaloiden asennusten ja tuulivoimapuistojen koko elinkaaren, perustuksista lapoihin ja rakentamisesta laitteistojen turvalliseen käytöstä poistamiseen saakka. Kunnossapito voi koostua säännöllisistä tarkastuksista, mutta voi sisältää myös riskiperusteisen kunnossapidon (RCM) ja riskiperusteisia tarkastuksia (RBI), jotka kulminoituvat todennäköisyysperusteiseen ehkäisevään kunnossapitoon (PPM). 

 

 

 • Projektitoiminta - tuulivoima

  Kiwalta saat lakisääteiset akkreditoidut käyttöönottotarkastukset tuulivoimaloiden laitteistoille, saapuvien komponenttien ja laitteiden vastaanottotarkastukset satamassa ja työmaalla, sekä HSE ja QC-valvonnat ja auditoinnit ja toimittaja-arvioinnit.

  Lue lisää
  Kiwan tarkastaja suorittamassa tarkastusta tuulivoimalassa.
 • Käyttöturvallisuus - tuulivoima

  Kiwa tarjoaa NDT-tarkastuspalveluita, sekä lakien ja asetusten mukaisia akkreditoituja määräaikaistarkastuksia tuulivoimaloiden laitteistoille mm. kuten paineakut, hissit, nosturit, putoamissuojaimet, tikkaat, akselit, vaihdelaatikot, turvalaitteet, palontorjuntajärjestelmät ja maadoitukset.

  Lue lisää
  Tuulivoimaloita tutkitaan mm. drone-kuvantamisella.
 • Eliniänhallinta - tuulivoima

  On ensiarvoisen tärkeää pysyä ajan tasalla tuulivoimalan kunnosta etenkin takuuajan jälkeen. Voimme auttaa sinua keräämään tarvittavat tiedot sekä analysoimaan riskejä ja laitteiden käyttöiän. Siten voit suunnitella huollot ja tarkastukset optimaalisesti. 

  Lue lisää
  Tuulivoimalan eliniänhallinta on tärkeää.