Terveydenhuolto ja lääketeollisuus

Lääkealalla turvallisuus ja terveys ovat elintärkeitä asioita. Asiakkaiden turvallisuus edellyttää aktiivista riskien ennaltaehkäisyä samalla, kun terveysviranomaiset vaativat sinulta avoimia, tallennettuja ja jäljitettäviä prosesseja. Keskittyminen laatuun on tärkeää, sillä kaikkien laitteiden, järjestelmien ja prosessien on toimittava saumattomasti.

Kiwan laaja asiantuntijapalveluiden valikoima auttaa sinua ennaltaehkäisemään riskejä sekä parantamaan laatua ja turvallisuutta. Tarjoamme sinulle tukea hoidonantajan pätevyyden, lääkinnällisten ja muiden asiakasturvallisuuteen liittyvien laitteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseen  ja järjestelmien sekä lääkealan käyttösovelluksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Autamme sinua varmistamaan, että toimintasi vastaa asiakkaasi, sinun itsesi ja sidosryhmiesi odotuksia.

  • Sertifiointi kertoo korkeasta hoidon laadusta
  • Laaja palveluvalikoima
  • Turvallisuuden paraneminen
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (13 tulosta)
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
Medical hospital with patient
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet - Johtamisjärjestelmän sertifiointi (ISO 13485)

Terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet ovat ihmisten hoitamisessa tai sairauksien diagnooseissa tärkeässä osassa. ISO 13485 -standardiin perustuva laadunhallinnan johtamisjärjestelmä auttaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistajia ja käyttäjiä vähentämään riskiä ja parantamaan luotettavuutta.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Terveysturvallisuuden arviointi ja työkalut koronavirustartuntojen ennaltaehkäisyyn

Ennaltaehkäise COVID-19 ja muiden tartuntatautien leviämisen riskejä terveysturvallisuuden arvioinnilla sekä koronavirusepidemian aikana että sen jälkeen.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
Terveydenhuollon laitteiden kalibrointi ja validointi

Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita, joiden säännöllinen kalibrointi ja validointi on olennaista.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Laboratoriokalibrointi

Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto. Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.

Lue lisää
Road with traffic in a landscape with water
Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 39001)

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifioinnista on apua kuljetusliikkeille ja muille organisaatioille, jotka haluavat luoda, soveltaa, ylläpitää ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistua kansainvälisestä yhdenmukaisuudesta luomansa turvallisuudesta.

Lue lisää
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmän sertifiointi ISO 15224 ja ISO 9001

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavien toimijoiden toiminnassa laadukkailla johtamisjärjestelmillä on iso merkitys. Tämän tueksi kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO tarjoaa lukuisia standardeja kuten ISO 9001, ISO 13485, EN 15224 ja niin edelleen.

Lue lisää
Lämpömittarin ja painemittarin kenttäkalibrointi

Mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Kiwa Inspectalta lämpömittareiden ja painemittareiden kenttäkalibrointi.

Lue lisää