Haitta-aineet, asbesti, vaaralliset yhdisteet

Vaarallisten aineiden ja bakteerien, mikrobiologisten tekijöiden, kuten homeen ja sienien, mahdollisesti haitallisten kaasujen, asbestin, keraamisten kuitujen ja raskasmetallien läsnäolo voi olla uhka terveydelle ja ympäristölle. Haitallisia aineita voi olla rakennuksissa, teollisuustuotteissa, astioissa, ajoneuvoissa ja jopa leluissa.

Kiwa tarjoaa sertifioituja ja akkreditoituja tutkimuksia, seuranta- ja arviointiohjelmia, riskinarviointeja ja neuvoja. Laboratoriomme tarjoavat riippumatonta akkreditoitua testausta uusimpien standardien mukaisesti. Huolehdimme myös hoitosuunnitelmista ja -käytännöistä, poistamisen tai purkamisen toimintasuunnitelmista, tarjouskilpailuista sekä valvonnasta tai projektinhallinnasta poisto- ja korjaustöiden aikana. Edistämme kanssasi asuin- ja työympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

  • Pelastustoimen laitteiden tarkastus
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Yritysturvallisuuden arviointi
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (16 tulosta)
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmetiikka - GMP - Hyviä tuotantotapoja koskevat ohjeet

ISO 22716 Kosmetiikka - Hyvät tuotantotavat Kiwan kanssa: Kosmetiikan valmistuksessa noudatettavia järjestelmällisen ja organisatorisen tuoteturvallisuuden ja laadunvalvonnan määräyksiä.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Nestekaasuvaraston tai -käyttölaitoksen määräaikais- tai käyttöönottotarkastus

Nestekaasun varastoinnissa ja käytössä on noudatettava eritystä huolellisuutta ja varovaisuutta. Puolueettomat nestekaasuvarastojen ja -laitosten tarkastukset auttavat täyttämään lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää
Man on construction site
VCA ja VCU

VCA- ja VCU -terveys-, turvallisuus- ja ympäristösertifiointi Kiwan kanssa: luo urakoitsijoille turvalliset työolosuhteet ja vähentää onnettomuuksia.

Lue lisää
Corporate Social Responsibility (CSR)
EPD ympäristöseloste rakennustuotteille

Rakennustuotteen EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste näyttää tuotteen ympäristövaikutukset.

Lue lisää
Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus

Turvallisuuskatselmuksessa arvioimme kemikaaliturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Katselmuksesta saat runsaasti tietoa, jonka pohjalta voit varmistaa ja kehittää turvallisuutta.

Lue lisää
ISO 37001
ISO 37001 Lahjonnan vastainen johtamisjärjestelmä (ABMS)

ISO 37001 lahjonnan vastaisten hallintajärjestelmien sertifiointi Kiwan kanssa: ehkäise, havaitse ja puutu lahjontaan, jotta voit rakentaa luottamusta brändiisi ja edistää liiketoimintaasi.

Lue lisää
Globe in green landscape
Ympäristöjärjestelmän sertifiointi muuttaa sanat teoiksi

Ympäristöstandardi ISO 14001 tarjoaa työkaluja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin täältä!

Lue lisää
Räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) henkilörekisteri

Kiwa Inspectan Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyys -kortti todistaa, että henkilö on hyväksytysti suorittanut ATEX- koulutuksen. Ylläpidämme rekisteriä koulutuksen suorittaneista.

Lue lisää
Road with traffic in a landscape with water
Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 39001)

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifioinnista on apua kuljetusliikkeille ja muille organisaatioille, jotka haluavat luoda, soveltaa, ylläpitää ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistua kansainvälisestä yhdenmukaisuudesta luomansa turvallisuudesta.

Lue lisää
Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Kemikaali- ja työturvallisuuslaissa toiminnanharjoittajaa velvoitetaan noudattamaan riittävää huolellisuutta kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa.

Lue lisää
ISO 27701 Certification Privacy Information Management System
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta ISO 22301

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla organisaatio pystyy tehokkaasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja harjoittelemaan menettelyjä, joiden avulla kyky palautua ja toipua erilaisista häiriötilanteista täyttää jatkuvuudelle asetetut standardin ja lain vaatimukset.

Lue lisää