Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupassa on kyse laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden tarjoamisesta ja myymisestä sekä tavarantoimittajien toimitusketjun hallinnasta. Tehokas, jopa maailmanlaajuinen yhteistyö on välttämätöntä laadun, turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi kaikesta, mitä myyt.

Asiakkaasi vaativat tuotteilta laatua, turvallisuutta ja jäljitettävyyttä. He odottavat sinun jälleenmyyjänä osoittavan luotettavuutesi riippumattoman tarkastuksen ja sertifioinnin avulla. Lisäksi myymäläsi ja sen asennusten, kylmävarastoista liukuportaisiin, on oltava turvallisia ja optimaalisessa kunnossa.

Kiwa auttaa sinua keskittymään pääliiketoimintaasi: tuotteiden myyntiin. Sertifioimme ja tarkastamme koko toimitusketjun useilla toimialoilla. Lyhyesti: Varmistamme, että kaupassasi on turvallista vierailla ja työskennellä.

  • Vaakojen ja kylmälaitteistojen painelaitteiden tarkastukset
  • Liukuportaiden, hissien ja kiinteistön laitteistojen tarkastukset
  • Myymälä- ja varastokiinteistöjen kuntoarviot ja tutkimukset
  • Laatu- ja ympäristösertifiointi, työturvallisuuden ja -terveyden sertifiointi
  • Toimitusketjun hallinta
  • Varmennus ja tarkastus
  • Kiinteistö ja laitteistot
  • Sertifiointi ja toimitusketju
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (23 tulosta)
Rakennustyömaan viikkotarkastukset

Rakennustyömaan viikkotarkastus kattaen kaikki nostolaitteet, nostoapuvälineet sekä rakennustelineet.

Lue lisää
Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät - Pesumerkinnät

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on luvanvaraista toimintaa. Suomessa TSL- merkintäluvat myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.

Lue lisää
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
large tap
Tyyppihyväksyntä: hanat ja vesilaitteistot

Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on yksinkertaisin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.

Lue lisää
Nosturitarkastus ja nostolaitetarkastus

Lainsäädännön vaatimat määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset luotettavasti pitkällä kokemuksella.

Lue lisää
Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Inspecta Tarkastus Oy:ltä ammattitaidolla.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmetiikka - GMP - Hyviä tuotantotapoja koskevat ohjeet

ISO 22716 Kosmetiikka - Hyvät tuotantotavat Kiwan kanssa: Kosmetiikan valmistuksessa noudatettavia järjestelmällisen ja organisatorisen tuoteturvallisuuden ja laadunvalvonnan määräyksiä.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä
Mittauslaitteiden varmennus

Inspecta Tarkastus Oy varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kaupan vaa'at, teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.

Lue lisää
Man on construction site
VCA ja VCU

VCA- ja VCU -terveys-, turvallisuus- ja ympäristösertifiointi Kiwan kanssa: luo urakoitsijoille turvalliset työolosuhteet ja vähentää onnettomuuksia.

Lue lisää
organic farming
EU:n luomusertifiointi VO (EU) 2018/848 mukaisesti.

Valvotusta luomuviljelystä peräisin olevat elintarvikkeet edistävät todistettavasti luonnon monimuotoisuutta ja lajien suojelua sekä aktiivista ilmastonsuojelua. Lisäksi luomumarkkinat kukoistavat edelleen! Et kai halua jättää käyttämättä tätä tilaisuutta merkitä tuotteitasi luomumerkinnällä tai muuttaa maatilasi luomuksi? Voit hyödyntää monivuotista asiantuntemustamme luomusertifioinnin alalla EU:n luomuasetuksen (N:o 2018/848) mukaisten luomuelintarvikkeiden tuotantoprosessien osalta. Olemme Saksan ensimmäinen valtion akkreditoima luomutarkastuslaitos.

Lue lisää
Corporate Social Responsibility (CSR)
EPD ympäristöseloste rakennustuotteille

Rakennustuotteen EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste näyttää tuotteen ympäristövaikutukset.

Lue lisää
INSTA-CERT product certification
INSTA-CERT -tuotesertifiointi

Tikkaat, turvalasit, muoviputket ja kylpyhuonekalusteet. INSTA-CERT -tuotesertifointi ja Nordic Poly Mark -merkki osoittavat tuotteiden täyttävän pohjoismaisen laatutason.

Lue lisää
Kestävän kalastuksen ja kalanjalostuksen sertifiointi (MSC & ASC)

MSC-merkki tai ASC-merkki yrityksen käytössä osoittaa sen toimivansa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ekosysteemissä ja kalastuksessa tai kalankasvatuksessa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Lue lisää
Painelaitteiden seuranta

Tiettyjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset voidaan korvata painelaitteiden seurannalla. Painelaiteseurannan tarkastuksia voidaan tehdä laitoksen käynnin aikana, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta, sisällön välivarastoimiselta sekä painelaitteen tyhjennykseltä.

Lue lisää
ISO 37001
ISO 37001 Lahjonnan vastainen johtamisjärjestelmä (ABMS)

ISO 37001 lahjonnan vastaisten hallintajärjestelmien sertifiointi Kiwan kanssa: ehkäise, havaitse ja puutu lahjontaan, jotta voit rakentaa luottamusta brändiisi ja edistää liiketoimintaasi.

Lue lisää
Globe in green landscape
Ympäristöjärjestelmän sertifiointi muuttaa sanat teoiksi

Ympäristöstandardi ISO 14001 tarjoaa työkaluja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin täältä!

Lue lisää
Valmispakkausten e-merkintä

Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa. Kiwa tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.

Lue lisää
Road with traffic in a landscape with water
Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 39001)

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifioinnista on apua kuljetusliikkeille ja muille organisaatioille, jotka haluavat luoda, soveltaa, ylläpitää ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistua kansainvälisestä yhdenmukaisuudesta luomansa turvallisuudesta.

Lue lisää
INSTA-CERT product certification
FI-merkki: hyväksyntä juomavesiputkille

FI -juomavesihyväksyntä on laatumerkki ja osoittaa tuotteelle säädettyjen viranomaismääräysten täyttymisen muoviputken materiaalin ja putkesta mahdollisesti veteen siirtyvän hajun ja maun osalta.

Lue lisää
ISO 27701 Certification Privacy Information Management System
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta ISO 22301

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla organisaatio pystyy tehokkaasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja harjoittelemaan menettelyjä, joiden avulla kyky palautua ja toipua erilaisista häiriötilanteista täyttää jatkuvuudelle asetetut standardin ja lain vaatimukset.

Lue lisää