Valmistava teollisuus

Koulutetut ja kokeneet asiantuntijamme auttavat valmistavan teollisuuden yrityksiä puolueettomilla testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluilla koko toimitus- ja tuotantoketjun matkan. Tarjoamme myös kalibrointipalveluita ja autamme kehittämään henkilöstön pätevyyttä koulutuksilla. Kun noudatat määräyksiä ja vaatimuksia monilla eri markkinoilla, kasvaa asiakkaidesi luottamus sinua kohtaan selvästi.

  • Asiantuntevat ja riippumattomat palvelut
  • Laitteistojen kalibrointi
  • Lisää luottamusta ja säädösten noudattamista
Suodattimet
Palvelu
Markkinat
Services
Rakennustyömaan viikkotarkastukset

Rakennustyömaan viikkotarkastus kattaen kaikki nostolaitteet, nostoapuvälineet sekä rakennustelineet.

Lue lisää
Toimituskyvyn arviointi / Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Toimittajan arvioinnilla eli Green Card® –arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä asioissa, joita suuret tilaajat yhdessä määrittävät. Lue lisää.

Lue lisää
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
ASME-koodin mukaiset tarkastuspalvelut painelaitteille

Tarjoamme kaikki tarpeelliset AIA-tarkastuspalvelut painelaitteille ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi.

Lue lisää
Keskeneräinen rakennus ja torninosturi.
FI-merkki ja FI-merkintä tuotteelle

Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton FI-merkki varmistaa tuotteen laadun ja turvallisuuden. Tutustu FI-merkintään!

Lue lisää
Automaatioturvallisuuden laadunhallintajärjestelmä

Kiwa Inspecta tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja –järjestelmien laadunhallinta, määrittely- ja elinkaaripalveluita. Palveluidemme avulla varmistat, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus -ja ylläpitoprosessit täyttävät vaadittavat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Lue lisää
Teollisuuden pintakäsittelytarkastukset

Kiwa Inspecta tarjoaa maalaukseen ja pinnoitukseen kokonaisvaltaista palvelua pintakäsittelyn ohjeistuksesta, laatukäsikirjojen tekemisestä, tuotannon valvomiseen ja pinnoituksen eri työvaiheiden varmentamiseen erinäisin laaduntarkastusmenetelmin.

Lue lisää
Tyyppihyväksyntä: hanat ja vesilaitteistot

Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on yksinkertaisin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.

Lue lisää
Asiantuntijapalvelut: CE-merkintä sekä kone- ja tuoteturvallisuus

Kiwa Inspecta tarjoaa monipuolisia turvallisuuden ja vaatimuksenmukaisuuden asiantuntija- ja arviointipalveluja.

Lue lisää
Nosturitarkastus ja nostolaitetarkastus

Lainsäädännön vaatimat määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset luotettavasti pitkällä kokemuksella.

Lue lisää
Nostoapuvälineiden ja nostotaljojen tarkastukset

Suoritamme nostotaljojen ja nostoapuvälineiden tarkastukset asiantuntevasti ja luotettavasti.

Lue lisää
Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Kiwa Inspectalta ammattitaidolla.

Lue lisää
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Vauriotutkimukset

Kiwan vauriotutkimus tarjoaa laaja-alaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja uusien vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.

Lue lisää
Hitsauskoordinoijat

Hitsauskoordinoijien sekä teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten toteaminen.

Lue lisää
NDT-tarkastajat

Inspecta Sertifiointi Oy järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 -standardin vaatimukset täyttäviä NDT-tarkastajan tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifioinnin.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
Prosessiturvallisuuden automaation määrittely- ja turvallisuussuunnittelu

Kiwa Inspecta tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja - järjestelmien määrittely- sekä elinkaaripalvelut prosessiteollisuudelle. Palveluidemme avulla varmistatte, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit täyttävät TUKESin esittämät turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Steel building site with builders and sunset
Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä (EN 1090-1)

Kantavien teräsrakenteiden kestävyys on tärkeää kaikille rakennusalan toimijoille. Teräsrakenteiden CE-merkintä eli EN 1090-1 takaa laadun. Tutustu!

Lue lisää
energiatehokkuusjärjestelmät ovat pinnalla muun muassa energiakriisin vuoksi.
ETJ+ Energiatehokkuusjärjestelmä

Sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ yhdessä sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän kanssa vapauttaa yrityksen uuden energiadirektiivin vaatimasta pakollisesta energiakatselmuksesta.

Lue lisää
EY-tyyppitarkastus

EY-tyyppitarkastuspalvelun avulla valmistaja voi osoittaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin vaatimalla tavalla ilmoitetun laitoksen varmistaessa ja vakuuttamalla laitteen täyttävän konedirektiivin vaatimukset.

Lue lisää