Valmistava teollisuus

Koulutetut ja kokeneet asiantuntijamme auttavat valmistavan teollisuuden yrityksiä puolueettomilla testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluilla koko toimitus- ja tuotantoketjun matkan. Tarjoamme myös kalibrointipalveluita ja autamme kehittämään henkilöstön pätevyyttä koulutuksilla. Kun noudatat määräyksiä ja vaatimuksia monilla eri markkinoilla, kasvaa asiakkaidesi luottamus sinua kohtaan selvästi.

  • Asiantuntevat ja riippumattomat palvelut
  • Laitteistojen kalibrointi
  • Lisää luottamusta ja säädösten noudattamista
Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (51 tulosta)
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
Rakennustyömaan viikkotarkastukset

Rakennustyömaan viikkotarkastus kattaen kaikki nostolaitteet, nostoapuvälineet sekä rakennustelineet.

Lue lisää
Toimituskyvyn arviointi / Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Toimittajan arvioinnilla eli Green Card® –arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä asioissa, joita suuret tilaajat yhdessä määrittävät. Lue lisää.

Lue lisää
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
QA/QC laadunvarmistus ja laadunohjaus (Quality Assurance/Quality Control)

Kiwan asiantuntijat toimivat kumppanina kaikissa laadunvarmistukseen ja -ohjaukseen liittyvissä tehtävissä projektin esisuunnitteluvaiheesta toimitukseen, varmistaen että projekti pääsee laadullisiin sekä taloudellisiin tavoitteisiinsa.

Lue lisää
Automaatioturvallisuuden laadunhallintajärjestelmä

Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja –järjestelmien laadunhallinta, määrittely- ja elinkaaripalveluita. Palveluidemme avulla varmistat, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus -ja ylläpitoprosessit täyttävät vaadittavat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Lue lisää
Keskeneräinen rakennus ja torninosturi.
FI-merkki ja FI-merkintä tuotteelle

Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton FI-merkki varmistaa tuotteen laadun ja turvallisuuden. Tutustu FI-merkintään!

Lue lisää
ASME-koodin mukaiset tarkastuspalvelut painelaitteille

Tarjoamme kaikki tarpeelliset AIA-tarkastuspalvelut painelaitteille ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi.

Lue lisää
large tap
Tyyppihyväksyntä: hanat ja vesilaitteistot

Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on yksinkertaisin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.

Lue lisää
Nosturitarkastus ja nostolaitetarkastus

Lainsäädännön vaatimat määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset luotettavasti pitkällä kokemuksella.

Lue lisää
Teollisuuden pintakäsittelytarkastukset

Kiwa tarjoaa maalaukseen ja pinnoitukseen kokonaisvaltaista palvelua pintakäsittelyn ohjeistuksesta, laatukäsikirjojen tekemisestä, tuotannon valvomiseen ja pinnoituksen eri työvaiheiden varmentamiseen erinäisin laaduntarkastusmenetelmin.

Lue lisää
Nostoapuvälineiden ja nostotaljojen tarkastukset

Suoritamme nostotaljojen ja nostoapuvälineiden tarkastukset asiantuntevasti ja luotettavasti.

Lue lisää
Asiantuntijapalvelut: CE-merkintä sekä kone- ja tuoteturvallisuus

Tarjoamme monipuolisia turvallisuuden ja vaatimuksenmukaisuuden asiantuntija- ja arviointipalveluja.

Lue lisää
Auditor in field of wind energy windmill
Energianhallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 50001)

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin.

Lue lisää
Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Inspecta Tarkastus Oy:ltä ammattitaidolla.

Lue lisää
NDT-tarkastajat

Inspecta Sertifiointi Oy järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 -standardin vaatimukset täyttäviä NDT-tarkastajan tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifioinnin.

Lue lisää
Hitsauskoordinoijat

Hitsauskoordinoijien sekä teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten toteaminen.

Lue lisää
Vauriotutkimukset

Kiwan vauriotutkimus tarjoaa laaja-alaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja uusien vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.

Lue lisää
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmetiikka - GMP - Hyviä tuotantotapoja koskevat ohjeet

ISO 22716 Kosmetiikka - Hyvät tuotantotavat Kiwan kanssa: Kosmetiikan valmistuksessa noudatettavia järjestelmällisen ja organisatorisen tuoteturvallisuuden ja laadunvalvonnan määräyksiä.

Lue lisää
A collection of fresh fruits
HACCP-sertifiointi - vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP-sertifiointi Kiwan kanssa: paranna suorituskykyäsi elintarviketurvallisuudessa, täytä kuluttajien vaatimukset ja kasvata voittojasi.

Lue lisää
Man points to growth in quality system
Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue lisää
Prosessiturvallisuuden automaation määrittely- ja turvallisuussuunnittelu

Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja - järjestelmien määrittely- sekä elinkaaripalvelut prosessiteollisuudelle. Palveluidemme avulla varmistatte, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit täyttävät TUKESin esittämät turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää