• Kiwa Inspectan laserkeilaus- ja mallinnuspalvelua suositellaan kohteisiin, joissa tarvitaan laaja visualisointi itse kohteesta ja sen ympäristöstä nopeasti ja tarkasti. Laserkeilaus on myös oikea mittaustapa silloin, kun vanhemmat ja perinteisemmät mittaustavat eivät tule kysymykseen.
  Näytä
 • Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton FI-merkki varmistaa tuotteen laadun ja turvallisuuden. Tutustu FI-merkintään!
  Näytä
 • CE-merkintä rakennustuotteille on eurooppalainen menettely, jolla varmennetaan ja sertifioidaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla.
  Näytä
 • Betoninäytteiden mikrorakennetutkimus ja ohuthietutkimus selvittävät betonirakenteen kunnon, vaurioiden levinneisyyden sekä betonin pakkasenkestävyyden. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve tulevaisuudessa. Tutustu täällä.
  Näytä
 • Laboratoriomme asbestianalyysit selvittävät asbestin esiintymisen rakennusmateriaaleissa ja asbestilaadun. Tämä menetelmä kuuluu FINAS-akkreditoituun pätevyysalueeseemme.
  Näytä
 • Miten voin varmistua rakennustuotteen kelpoisuudesta suomalaisessa rakennuskohteessa? Varmennustodistuksella osoitetaan rakennustuotteen vaatimusten mukaisuus.
  Näytä
 • Ympäristöstandardi ISO 14001 tarjoaa työkaluja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin täältä!
  Näytä
 • Kiinteistöjen tutkimuksiin koulutettujen homekoirien avulla vähennetään rakenteiden tarpeetonta avaamista.
  Näytä
 • ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
  Näytä
 • ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.
  Näytä
 • ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012” säätää menettelyt sen toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyt suomalaiset olennaiset tekniset vaatimukset (kelpoisuus). Lue lisää!
  Näytä
 • Suomessa tyyppihyväksynnällä ja tyyppihyväksyntätodistuksella voi osoittaa rakennustuotteiden viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää. Tutustu!
  Näytä