• Ovien määräaikaistarkastus tähtää ovien ja porttien turvalliseen toimintaan tarkastamalla niiden toimintakunnon määrävälein asiantuntijan toimesta. Tarkastuksella varmistetaan myös ovien ja porttien hätäpoistumis- ja palotilannetoiminta.
  Näytä
 • Kiwa Inspectan uudella palvelulla, joka perustuu hissityöturvallisuusstandardiin SFS 5880, voidaan kartoittaa hissien työturvallisuusriskejä. Kun hissien huoltotyöt tehdään turvallisesti, sujuvasti ja esteettömästi, työhön käytetty aika ja sen myötä kustannukset pienenevät ja riskit vähenevät.
  Näytä
 • Kiwa Inspectan suorittaman riippumattoman hissien kuntokartoituksen avulla asiakas saa arvokasta tietoa hissiensä kunnosta. Arvio sisältää kiinteistön koko hissikannan havainnollisesti eriteltynä.
  Näytä
 • Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Kiwa Inspectalta ammattitaidolla.
  Näytä
 • Hissien kuntotutkimuksen sisältö perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kiwa Inspectan suorittama perusteellinen hissin kuntotutkimus tähtää hissin kriittisten kulumispisteiden havainnoimiseen.
  Näytä