Tarkastukset hisseille, liukuportaille ja nosto-oville

Kiinteistön omistaja tai haltija on vastuussa, että hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien tarkastukset on tehty ajallaan ja hyväksytyn tarkastajan toimesta. Tarkastuksen tilaaminen käy helposti jättämällä tarkastajallemme yhteydenottopyyntö ja hän sopii kanssasi tarkastuksen ajankohdan. 

 • Kiwa Inspectan suorittaman riippumattoman hissien kuntokartoituksen avulla asiakas saa arvokasta tietoa hissiensä kunnosta. Arvio sisältää kiinteistön koko hissikannan havainnollisesti eriteltynä.
  Näytä
 • Hissien kuntotutkimuksen sisältö perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kiwa Inspectan suorittama perusteellinen hissin kuntotutkimus tähtää hissin kriittisten kulumispisteiden havainnoimiseen.
  Näytä
 • Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Kiwa Inspectalta ammattitaidolla.
  Näytä
 • Kiwa Connect™ -asiakasportaali kokoaa tekemiemme tarkastusten dokumentit ja laitteistorekisterit yhteen digitaalisessa muodossa. Se on yksinkertainen ja helppokäyttöinen työkalu laitteistojen hallintaan.
  Näytä
 • Ovien määräaikaistarkastus tähtää sähkökäyttöisten ovien ja porttien turvalliseen toimintaan tarkastamalla niiden toimintakunnon määrävälein asiantuntijan toimesta. Tarkastuksella varmistetaan myös ovien ja porttien hätäpoistumis- ja palotilannetoiminta.
  Näytä
 • Kiwa Inspectan uudella palvelulla, joka perustuu hissityöturvallisuusstandardiin SFS 5880, voidaan kartoittaa hissien työturvallisuusriskejä. Kun hissien huoltotyöt tehdään turvallisesti, sujuvasti ja esteettömästi, työhön käytetty aika ja sen myötä kustannukset pienenevät ja riskit vähenevät.
  Näytä