Kiwa Inspecta tekee varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia kaikkialla Suomessa. Teemme myös sähköjärjestelmien kuntokartoituksia esimerkiksi silloin, kun kiinteistössä suunnitellaan sähköautojen latauspisteiden rakentamista. Sähkötarkastuksella voidaan varmistetaan asennusten turvallisuus sekä laitteistoja käyttävien työntekijöiden työturvallisuus. Sähkötarkastuksella voida minimoida ihmisiin, liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat.

Toteutamme sähkötarkastukset eli sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Sähkölaitteistojen tarkastuksessa varmistamme, että kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu ja kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä ja asianmukaiset. Sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää kaikki laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Sähkölaitteiston lakisääteinen tarkastus 

  • varmennustarkastus käyttöönoton yhteydessä
  • määräaikaistarkastus säännöllisesti 10 tai 5 vuoden välein

Sähkölaitteiston kuntokartoitus

  • muutostöiden suunnittelun yhteydessä (esim. sähköautojen latauspisteitä suunniteltaessa) tai korjaustarpeiden kartoittamiseksi

Viranomaisten valtuuttama tarkastaja

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

  • Sähköasennusten kuntokartoitus kertoo, miten taloyhtiön nykyinen sähkölaitteisto soveltuu sähköautojen lataamiseen. Kartoituksen avulla teetätte oikeanlaiset suunnitelmat latauspisteiden rakentamiselle, kilpailutatte urakoitsijan vaivatta ja vähennätte turvallisuusriskejä.
    Näytä
  • Lakisääteinen sähkölaitteiston ja sähköasennusten tarkastus varmistaa sähköasennusten turvallisuuden, asianmukaisen huollon ja vähennät vikojen sekä häiriöiden aiheuttamia kustannuksia.
    Näytä