Sähkölaitteistojen tarkastuksen laiminlyöminen ja viallisten laitteistojen aiheuttamat palot, tapaturmat ja käyttöhäiriöt aiheuttavat myös tarpeettomia kustannuksia. Siksi myös moni vakuutusyhtiö vaatii, että sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus on säännöllistä.

Toteutamme sähkötarkastukset eli sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Sähkölaitteistojen tarkastuksessa varmistamme, että kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu ja kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä ja asianmukaiset. Sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää kaikki laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Sähkölaitteiston varmennustarkastus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) edellyttävät tehtäväksi varmennustarkastuksen

 • Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta
 • Seuraavien tilojen sähköasennuksille ja niiden suojausjärjestelmille ennen käyttöönottoa
  - räjähdysvaaralliset tilat tilaluokat 0, 1, 20 ja 21
  - räjähteiden valmistustilat
  - sairaaloiden ja lääkäriasemien leikkaussalit
 • Luokan 3 sähkölaitteistoille rakentamista seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen (10) vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden (5) vuoden välein. Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat

Sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastusten edut

 • Parantaa palo- ja työturvallisuutta
 • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
 • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon  
 • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Määräystenmukaisuus

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

 • Sähköasennusten kuntokartoitus kertoo, miten taloyhtiön nykyinen sähkölaitteisto soveltuu sähköautojen lataamiseen. Kartoituksen avulla teetätte oikeanlaiset suunnitelmat latauspisteiden rakentamiselle, kilpailutatte urakoitsijan vaivatta ja vähennätte turvallisuusriskejä.
  Näytä
 • Sähkölaitteiden ja sähköasennusten tarkastuksen avulla varmistat sähköasennusten turvallisuuden, asianmukaisen huollon ja vähennät vikojen sekä häiriöiden aiheuttamia kustannuksia.
  Näytä