Varmennuspalveluita tarvitaan useilla eri toimialoilla. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita. Kiwa Inspecta toimii myös tarkastuslaitoksena pakattaessa e-merkinnällä varustettuja tuotteita, kuten keksejä, muroja tai shampoota. Kyseinen merkintä on osoitus tuotteeseen merkityn määrän luotettavuudesta.

Kiwa Inspecta tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman mittauslaitteiden arviointipalveluita: tarjoamme vaatimuksenmukaisuuden arviointia MID- ja NAWI-direktiivien mukaisesti, tyyppitarkastuksia sekä ensi- ja määräaikaisvakauksia. Varmistamme aina, että käytetyt menetelmät ovat luotettavia ja mittanormaalit ovat jäljitettäviä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. Osoituksena laadusta, riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja koskemattomuudesta varmennuspalvelumme ovat akkreditoituja*. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020

Varmennustilauksissa palvelee valtakunnallinen palvelunumeromme 010 521 680

Mittauslaitteiden varmennuksen edut

 • Varmistaa mittauslaitteiden tarkkuuden (vaa’at, polttonestemittarit jne.)
 • Varmistaa, että saat sen mistä maksat: oikeat määrät, ei ylikuormaa
 • Säästää kustannuksissa minimoimalla väärien mittausten riskin
 • Auttaa vastaamaan asiakkaiden tuotteiden määrään liittyviin kysymyksiin

Tyypilliset käyttökohteet

 • Vaa’at
 • Polttonestemittarit
 • Säiliöautojen lastauslaitteet
 • Alkoholijuomien anniskelu
 • Pakkaava teollisuus

Standardit

 • MID (Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU) standardit ja ohjeelliset asiakirjat
 • NAWID (Vaakadirektiivi 2014/31/EU), standardi EN 45501
 • EN ISO/IEC 17020
 • EN ISO/IEC 17025
 • WELMEC-ohjeet
 • OIML-suositukset ja -dokumentit
 • 76/211/EEC direktiivi tiettyjen tuotteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin (e-merkintä)
 • Mittauslaitelaki (707/2011)
 • Näyttääkö mittari sitä mitä pitääkin? Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.
  Näytä
 • Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa. Kiwa Inspecta tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.
  Näytä