• Tarjoamme kaikki tarpeelliset AIA-tarkastuspalvelut painelaitteille ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi.
    Näytä
  • Tiettyjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset voidaan korvata painelaitteiden seurannalla. Painelaiteseurannan tarkastuksia voidaan tehdä laitoksen käynnin aikana, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta, sisällön välivarastoimiselta sekä painelaitteen tyhjennykseltä.
    Näytä
  • Tarkastamme laaja-alaisesti erilaisia painelaitteita, pienistä autoklaaveista ja säiliöistä alkaen suuriin voimalaitoskattiloihin.
    Näytä