Asiantuntijamme kouluttavat käytännönläheisesti


ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen.

Kiwa Inspectan koulutuksissa pääset tutustumaan standardisisältöön asiantuntijakouluttajan opastuksella. Myös arvioijina toimivilla kouluttajillamme on käytännön näkemyksiä ja esimerkkejä siitä, kuinka standardin vaatimuksia toteutetaan erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksemme on siis hyvin käytännönläheinen ja se auttaa sinut alkuun TTT-järjestelmän rakentamisessa tai antaa ajankohtaisia näkemyksiä sisäisen arvioinnin kehittämiseen.

Koulutusta aloittelevalle työsuojelupäällikölle ja kokeneelle työturvallisuusvastaavalle


Työterveyden- ja turvallisuuden koulutusvalikoimamme on kattava. Olit sitten TTT-järjestelmän rakentamisen alkutaipaleella tai jo kokenut työturvallisuuspäällikkö, löydät koulutustarjonnastamme sinulle sopivan kolutuksen ammatillisen kehittymisesi tueksi.

Missä koulutuksia järjestetään?


Koulutuspaikat löytyvät kunkin koulutuksen tiedoista. Pääsääntöisesti koulutuspaikat ovat Vantaa tai Tampere. Työturvallisuuden- ja sähkötyöturvallisuuden korttikoulutukset järjestetään verkkokurssina ja muiden pätevyyskorttien koulutuspaikat löydät kunkin koulutuksen sivulta.

 

Kiwa Inspectan tarjoamat työturvallisuuden ja työterveyden koulutukset:

Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus

Työsuojelupäällikön koulutuksessa saat uusimmat tiedot työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Opit keskeisimmät työturvallisuuden lakisääteiset asiat ja osaat soveltaa niitä omassa työssäsi työsuojelun parissa. Kouluttaja Sini Ahlgren on työturvallisuuden ja työsuojelun huippuasiantuntija, jolta saat käytännön neuvoja työturvallisuustyöhösi. Verkostoidut myös toisten työsuojelun parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Varaa koko koulutussarja tai poimi koulutus kerrallaan.

Lue lisää

 • Työsuojelun turvallisuusjohtamisen etäkoulutuksessa käydään läpi turvallisuusjohtamisen perusperiaatteita. Opit mm. kokonaisuuden hallintaa, turvallisuuden tavoitteita ja mittareita, tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkintaa ja analysointia. Koulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille.
  Näytä
 • Työsuojelun lakisääteiset vaatimukset -koulutuspäivässä opit työturvallisuuslain yleiset vaatimukset, lakisääteisten vaatimusten seurantaa sekä mitä ovat lakisääteiset vaatimukset omassa organisaatiossa.
  Näytä
 • Työsuojelun perehdytys, tiedotus ja viestintä -koulutuspäivässä opit perehdytyksen merkityksen työsuojelussa ja kuulet turvallisuusviestinnästä ja -tiedotuksesta.
  Näytä
 • Työsuojelun riskienhallinta -koulutuksessa opit riskien hallinnan hyvät käytännöt, riskien arvioinnin toteutuksen omassa organisatiossa, lainsäädännön vaatimukset sekä ISO 31000 ja 45001-standardit.
  Näytä
 • Turvallisuuskulttuurikoulutuksessa opit käytännön esimerkkien avulla turvallisuuskulttuurin kehittämistä. Tule mukaan kuulemaan miten organisaatiossanne voitaisiin viedä turvallisuuskulttuuri seuraavalle tasolle!
  Näytä
 • Työsuojelun yhteistoiminta -koulutuspäivässä opit työsuojeluvastuut ja -roolit, työsuojelun yhteistoiminnan toteutuksen orgaanisaatiossa sekä työntekijöiden osallistumisen.
  Näytä
 • Verkkokoulutuksen tavoitteena on antaa perustietoja Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutuksesta ja toimia pohjana koulutuskokonaisuuden aiheille. Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta ja työsuojelusta kiinnostuneille.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän ISO 45001 -standardin keskeiset tavoitteet. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Tule kuulemaan ISO 45001 -standardista koulutukseemme!
  Näytä
 • Polku ISO 45001 sertifiointiin -koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit turvallisuuden johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet sekä turvallisuuden johtamisen keskeiset työkalut ISO 45001 standardin mukaisesti. Kouluttajamme on kokenut HSEQ-asiantuntija, joka tuntee ISO 45001 standardin läpikotaisin. Tule kuulemaan ISO 45001 -standardista koulutukseemme!
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdymme työterveys- ja työturvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön ISO 45001:2018 standardin valossa ja lähtökohtana on työturvallisuuslaki sekä muut ttt-lait ja asetukset. Erityisesti keskitymme työnantajan yleisiin velvollisuuksiin, riskien arviointiin sekä työsuojelun yhteistoimintaan.
  Näytä
 • Kiwa auttaa kartoittamaan yrityksesi turvallisuuskulttuurin nykytilan juuri sinulle sopivalla tavalla verkkokyselyn, henkilöstön haastattelujen tai paikan päällä tehtävien katselmointien avulla.
  Näytä
 • Tämä verkkokurssi sopii peruskoulutukseksi työsuojeluvastuullisiin tehtäviin esimerkiksi työturvallisuuspäälliköille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille sekä kaikille työturvallisuudesta vastuussa oleville esimiehille.
  Näytä
 • Koulutus perehdyttää tapaturmien tutkintaan sekä tutkimusaineiston analysointiin. Lisäksi käsitelemme tapaturmien tutkinnan peruskäsitteet ja eri näkökohdat käytännönläheisesti. Koulutus soveltuu erityisesti esimiestehtävissä työskenteleville.
  Näytä
 • Työsuojelulainsäädännön verkkokoulutus on tällä hetkellä kattavin ja laadukkain työturvallisuuden koulutusmateriaali Suomessa. Asianajaja Toni Sortti - Verkkokoulutusmateriaalin on tuottanut Suomen johtava työturvallisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja Toni Sortti.
  Näytä
 • Työturvallisuuskurssi™ rakentaa työpaikan turvallisuuskulttuuria antamalla hyvät perustiedot työsuojelusta ja pyrkimällä vähentämään työtapaturmia ja vaaroja työpaikalla.
  Näytä
 • Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä