• Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit kansallisen ETJ+ energianhallintajärjestelmän vaatimukset. Kuulet miten hyödyt energianhallintajärjestelmän toteuttamisesta sekä perehdyt lainsäädännön vaatimuksiin.
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdytään ympäristönsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön ISO 14001:2015 standardin valossa ja lähtökohtana on ympäristösuojelulaki. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ympäristölainsäädännön kokonaisuuden sekä tiedät, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.
  Näytä
 • ISO 14001:2015 -standardin koulutuksessa käymme läpi ympäristöjärjestelmään kohdistuvat standardin vaatimukset läpi selkeästi ja ymmärrettävästi. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ympäristöjärjestelmän kokonaisuuden sekä tiedät, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.
  Näytä
 • Synteettisillä polttoaineilla voidaan tavoitella päästöjen minimointia, teknisten ominaisuuksien optimointia ja/tai turvallisuusparannuksia verrattuna fossiilisiin tai muihin vaihtoehtoihin kuten vetyyn. Kasvavat volyymit ja muuntuvat prosessit vaativat ratkaisujen ja käytäntöjen sovittamista uusiin mittakaavoihin ja talouden reunaehtoihin. Koulutus tarjoaa perusvalmiudet synteettisen polttoaineiden turvalliseen tuotantoon ja käyttöön.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 50001:2018 standardin mukaiset energianhallintajärjestelmän vaatimukset. Käymme läpi, miten hyödyt energianhallintajärjestelmän toteuttamisesta sekä perehdyt lainsäädännön vaatimuksiin. Tule oppimaan ISO 50001 -standardista!
  Näytä
 • Vedyn tuotannon ja käytön turvallisuuskoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle perusvalmiudet havaita ja korjata mahdollisia poikkeamia ja riskitilanteita vedyn tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin sekä näiden rakennemateriaalien ratkaisuissa.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentamisen perusteet sekä kehittämään siihen liittyvän mittariston. Saat käytännön neuvoja ja pääset vaihtamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Tule oppimaan ammattilaisen johdolla!
  Näytä