Elintarviketurvallisuuden osaminen ajan tasalle

Elintarvikealalla tuotteiden elintarviketurvallisuus on perusvaatimus, jonka täyttämisessä ei ole varaa epäonnistua. Jo yhdestä virheestä elintarviketurvallisuudessa saattaa seurata sekä maineen että myynnin romahdus; pahimmassa tapauksessa kuluttajien terveys vaarantuu. Siksi on yritysen vastuuhenkilöiden on oltava ajan tasalla standardien vaatimuksista ja ajankohtaisesta lainsäädännöstä sekä vaatimusten soveltamisesta oman yrityksen toiminnassa.

Kiwa Inspectan koulutukset elintarvikealalle

Koulutuksemme antavat ajantasaisen tiedon uusimpien standardiversioiden vaatimuksista. Koulutukset perehdyttävät standardin tuntemukseen alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla ja selvällä suomenkielellä.

Missä koulutuksia järjestetään?

Elintarvikealan ajankohtaisia koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea ja myös etäyhteydellä. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä. Voit myös tilata yrityskohtaisen koulutuksen omalle paikkakunnallesi tai etäyhteydellä alla olevista aiheista tai räätälöidysti tarpeenne mukaan.

 • Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä
 • Koulutuksessa käymme läpi BRCGS Food version 8 ja version 9 olennaisimmat erot. Tämä lyhytkoulutus on suunnattu sinulle, joka olet jo käynyt koko standardin kattavan koulutuksen tai työskennellyt version 8 parissa ja haluat saada päivityksen uuden ja vanhan version olennaisimmista eroista.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit minkälaisia vaatimuksia GFSI (Global Food Safety Initiative) -vertaisarvioidut standardit FSSC22000, IFS Food ja BRCGS Food asettavat puhtaanapitoon, pintahygienian seurantaan ja hyödykkeiden (mm. ilma, vesi) puhtausvaatimuksiin sekä niiden valvontaan.
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdymme elintarviketurvallisuusstandardeihin ISO22000, FSSC22000 johtamisen näkökulmasta. Koulutuksessa selkeytämme johdon roolia ja työkaluja sekä käymme läpi elintarviketurvallisuustavoitteiden asetantaa, jalkauttamista, seurantaa sekä mittaamista. Opit myös johdon katselmuksen vaatimukset sekä parhaat käytännöt ja hyödyt - mitä, miksi, kuka, miten, milloin?
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdymme käytännönläheisesti HACCP-järjestelmän suunnitteluun, tekemiseen, arviointiin sekä parantamiseen. Mikä on HACCP-ryhmän rooli? Miten saat HACCPin osaksi päivittäistä toimintaa? Mitä lisäarvoa HACCP tuo? Mitä HACCP voi parhaimmillaan olla?
  Näytä
 • Koulutuksessa saat tietoa mitä kulttuuri tarkoittaa GFSI-ohjeistossa ja millaisia näkökulmia kulttuuriin liittyy. Lisäksi opit kulttuurin kehittämisestä ja mittaamisesta.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit minkälaisia vaatimuksia GFSI (Global Food Safety Initiative) -hyväksytyt standardit FSSC22000, IFS Food ja BRCGS Food asettavat kunnossapidolle, laitteistolle ja niiden ylläpitämiselle (ml. kalibroinnit). Käymme läpi vaatimuksia tilojen pohjaratkaisulle, laitteistojen soveltuvuudelle ja puhtaanapidolle sekä mittalaitteiden hallinnalle.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit minkälaisia vaatimuksia GFSI (Global Food Safety Initiative) -hyväksytyt standardit FSSC22000, IFS Food ja BRCGS Food asettavat materiaalien ja toimittajien hallintaan. Koulutuksessa käymme läpi esimerkkejä toimittajien valinnasta ja suorituskyvyn seurannasta mukaan lukien elintarvikepetosnäkökulmat.
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdymme käytännönläheisesti vierasesineiden hallintaan ja niiden riskeihin elintarvikeketjun eri vaiheissa. Koulutuksessa käymme läpi mitä ovat vierasesineet, mitä ne voivat aiheuttaa ja miten niitä voidaan hallita jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Koulutuksessa opit vaiheittain vierasesineiden hallintaa pellolta pöytään ja miten yhteistyöllä voidaan saavuttaa tuloksia.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit mm. mitkä raaka-aineet / elintarvikkeet ovat allergeeneja ja miten niitä hallitaan vastuullisesti. Kuulet myös pakkausmerkintöjä koskevasta lainsäädännöstä ja allergeeniriskien arviointiprosessista. Lisäksi saat käytännön vinkkejä allergeeniristikontaminaation hallinnasta elintarviketeollisuudessa.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit lisää seuraavista elintarviketurvallisuuden teemoista: - Standardikielen tulkkaus: Mitä termeillä tarkoitetaan? - Elintarvikepetokset osa toimintaympäristön seurantaa, mistä lisätietoa? - Food Defence ja Site Security - Esimerkki riskinarvioinnista
  Näytä
 • Elintarviketurvallisuutta käsittelevissä etäkoulutuksissa syvennät osaamistasi elintarviketurvallisuusstandardeista FSSC 22000, BRC ja IFS. Kuulet myös esimerkkejä standardien soveltamisesta käytännössä ja saat näin vinkkejä työhösi elintarviketurvallisuuden parissa. Tule kuulemaan uusimmat tiedot!
  Näytä