Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulus

Sisäisen auditoijan pätevöityskoulutus antaa kattavat valmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja ja toimittaja-arviointeja. Koulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan sisäisiä arviointeja ja saat matkaasi auditoijan työkaluja, taitoja sekä vinkkejä haastattelutekniikoihin ja liiketoiminnallisen lisäarvon maksimoimiseen.

Lue lisää

Polku sertifiointiin koulutukset

Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuudet on suunnattu sinulle, joka haluat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen ympäristö-, laatu- tai TTT-järjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.

Lue lisää

 • Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdytään ympäristönsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön ISO 14001:2015 standardin valossa ja lähtökohtana on ympäristösuojelulaki.
  Näytä
 • Polku ISO 9001 sertifiointiin -koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.
  Näytä
 • Polku ISO 45001 sertifiointiin -koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet. Käymme läpi mm. asiakkaiden ja sidosryhmien roolit prosessin eri vaiheissa.
  Näytä
 • Tule oppimaan EN 1090-2:2018 standardin vaatimukset! Koulutuksessa käydään läpi rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkinnälle asetettavat vaatimukset.
  Näytä
 • Toimittajahallinnan koulutuksessa saat kattavat tiedot omien toimittajiesi valintaan, arviointiin ja hallintaan. Opit toimittajahallinnan tarkoituksen ja arviointikriteereiden merkityksen. Tarkastelemme aihetta sekä koko liiketoiminnan että hankinnan näkökulmista.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän ISO 45001 -standardin keskeiset tavoitteet. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Tule kuulemaan ISO 45001 -standardista koulutukseemme!
  Näytä
 • ISO 14001:2015 -standardin koulutuksessa käymme läpi ympäristöjärjestelmään kohdistuvat standardin vaatimukset läpi selkeästi ja ymmärrettävästi. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ympäristöjärjestelmän kokonaisuuden sekä tiedät, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.
  Näytä
 • Polku ISO 14001 sertifiointiin -koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.
  Näytä
 • Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus antaa sinulle kattavat valmiudet suorittaa sisäisiä auditointeja ja toimittaja-arviointeja. Käymme läpi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 johtamisjärjestelmien auditointia koskevat vaatimukset. Opit laadukkaan auditoinnin elementit, kuulet käytännön esimerkkejä ja harjoittelet auditointia käytännössä. Pätevöidy sisäiseksi auditoijaksi.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit ISO 22301:2019 -standardin pääkohdat. Saat myös käytännön neuvoja ja esimerkkejä, kuinka soveltaa standardia omassa organisaatiossasi. Kouluttajamme on päätyönään arviointeja tekevä huippuasiantuntija ja jatkuvuuden hallinnan ammattilainen.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perusteet Kiwa Rima®- viitekehyksen käyttöön organisaation yritysturvallisuuden johtamisen ja hallinnan kehittämisessä. Koulutus avaa viitekehyksen keskeisiä ominaisuuksia ja auttaa organisaation turvallisuuden hallintamallin rakentamisessa ja kehittämisessä.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 50001:2018 standardin mukaiset energianhallintajärjestelmän vaatimukset. Käymme läpi, miten hyödyt energianhallintajärjestelmän toteuttamisesta sekä perehdyt lainsäädännön vaatimuksiin. Tule oppimaan ISO 50001 -standardista!
  Näytä
 • Asiantuntijakouluttaja käy standardin ISO 9001 pääkohdat läpi selkeästi ja ymmärrettävästi. Saat myös käytännön neuvoja ja esimerkkejä, kuinka soveltaa standardia omassa organisaatiossasi.
  Näytä
 • Uutta virtaa laatutyöhön! Koulutuksessa kertaat keskeiset laatupäällikön tehtävät laadunhallintajärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta. Koulutuksessa tuomme esille hyviä toimintatapoja ja käytännön esimerkkejä. Kouluttajamme on päätyönään arviointeja tekevä huippuasiantuntija.
  Näytä
 • In ISO 9001:2015 requirements in a nutshell training we open quality management system requirements clearly and in an understandable way from point to point. The training takes into account the needs and expectations and the level of competence of the participant. Good practices and examples are shared.
  Näytä
 • Kiinnostus raaka-aineena käytettävän puun alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Tässä koulutuksessa tutustut FSC Puun alkuperä -standardin keskeisiin vaatimuksiin ja siihen, miten yritys toteuttaa hallintajärjestelmän vaatimukset. Koulutuksen pääpaino on standardin FSC-STD-40-004 v.3.1 sisällön läpikäynnissä.
  Näytä
 • Päivitä tietosi ISO hallintajärjestelmästandardien vaatimuksista koskien toimittajien valintaa ja valvontaa. Koulutuksessa käymme läpi toimittaja-arviointistandardi PSK 8404 ja sen tuoreimmat päivitykset. Saat siitä käyttökelpoisen työkalun, jolla pystyt toteuttamaan arvioinnit osana omia valintakriteereitäsi.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit turvallisuuden johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet sekä turvallisuuden johtamisen keskeiset työkalut ISO 45001 standardin mukaisesti. Kouluttajamme on kokenut HSEQ-asiantuntija, joka tuntee ISO 45001 standardin läpikotaisin. Tule kuulemaan ISO 45001 -standardista koulutukseemme!
  Näytä