Alan paras asiantuntija kouluttaa

Koulutuksissamme saat kattavan tiedon sähkö, ATEX ja Ex -koulutuksien laki- ja säädösasioista sekä muista alalla tapahtuvista muutoksista. Tilaisuuksissa saat parhaan opastuksen, miten toimit turvallisesti alallasi ja miten ennakoit mahdollisia riskejä. Esimerkkinä ATEX -pätevyyskorttikoulutuksemme, joka antaa tentin hyväksytyksi suorittaneelle pätevyyskortin saajalle valmiuden toimia ja työskennellä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Muita sähköalan koulutuksiamme ovat mm. SFS 6000 ja SFS 6001 -standardikoulutukset.

Tavoitteena on turvallisuuden edistäminen sähkö, ATEX ja Ex-alalla

Koulutuksiemme tavoitteena on toimialan riskien ennaltaehkäiseminen ja uuden ajantasaisen tiedon jakaminen asiakkaillemme. Koulutuksissamme saat myös loistavan mahdollisuuden verkostoitua alan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Missä koulutuksia järjestetään?

Sähkö, ATEX ja Ex -koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä.

Sähköalan koulutuksemme: 

 • Koulutus tarkastelee räjähdysvaarallisissa tiloissa noudatettavien ATEX-direktiivien soveltamista käytännössä niin laitevalmistajan kuin laitteiden loppukäyttäjänkin näkökulmasta.
  Näytä
 • Tämä Kiwa Inspectan uusi koulutus perehdyttää osallistujat biokaasulaitosten säädöksiin sekä mekaniikan ja sähkötekniikan vaatimuksiin. Koulutus antaa tietoa biokaasulaitosten räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleville sekä suunnittelusta vastaaville henkilöille turvallisuuden parantamiseksi.
  Näytä
 • Koulutus antaa osallistujille kattavat perustiedot turvallisen toiminnan edellytyksistä, toiminnasta ja ylläpidosta työyhteisössä. Koulutus on suunniteltu räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleville tai niistä vastaaville henkilöille, joilta vaaditaan ATEX-olosuhdedirektiivin ymmärrys.
  Näytä
 • Paloilmoitinliikkeet ja niiden asentajat törmäävät työssään yhä enemmän ja enemmän räjähdysvaarallisiin tiloihin. Se aiheuttaa monelle päänvaivaa koska räjähdysvaarallisia (ATEX) tiloja säätelevät eri vaatimukset ja säädökset kuin muita tiloja.
  Näytä
 • Rakennusten paloturvallisuus kehittyy koko ajan ja tämä asettaa myös vaatimuksia palonkestävien kaapeleiden asentamiselle. Koulutuksessa käydään läpi eri vaatimuksia palonkestäville sähköasennuksille ja selvitetään palovaarallisten tilojen luokittelua sekä rakennuksen palo-osastointeja.
  Näytä
 • Pölytiloissa työskenneltäessä palo- ja räjähdysturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tässä koulutuksessa saat kattavan tietopaketin mm. aiheeseen liittyvistä säädöksistä, pölyjen syttymis- ja räjähtämisprosessista, tilojen luokittelusta sekä laitevalinnoista.
  Näytä
 • Tämä koulutus on syventävä koulutus relesuojauksen peruskurssille. Koulutukseen voi osallistua ilman, että on käynyt peruskurssia. Tavoitteena on antaa syvällistä tietoa keskijännitetason suojaus- ja toisiolaitteista.
  Näytä
 • Relesuojauksen jatkokurssi teollisuudelle on jatkoa Relesuojauksen peruskurssille ja on nimensä mukaisesti rakennettu teollisuuden sähkönjakelun tarpeisiin. Teollisuuden suurjänniteverkot ja muut sähkönjakeluverkot muodostavat haasteellisen ympäristön eri suojausmenetelmien toteuttamiselle ja ylläpidolle.
  Näytä
 • Relesuojauksen peruskurssilla käydään läpi relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet ja perusperiaatteet, jakeluverkkojen eri osien suojaustavat ja -mahdollisuudet sekä tiedonsiirron ja kommunikaation hyödyntäminen suurjännitesähköverkkojen valvonnassa, operoinnissa ja vikojen paikannuksessa.
  Näytä
 • Kiwa Inspectan kaksipäiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Koulutuksen rakenne ja aiheet on koottu aiheittain ja teemoittain helposti omaksuttavaan muotoon luopuen perinteisestä standardimaisuudesta.
  Näytä