Koneturvallisuuden asiantuntija kouluttaa

Turvallisuudesta huolehtimisen on oltava jokaisen yrityksen pääperiaatteita. Koneturvallisuutta koskevat säädökset ja standardit ovat erinomaisia työkaluja koneturvallisuuden varmistamiseen. koulutuksissamme saat ajankohtaista tietoa koneturvallisuudesta asiantuntijoiltamme.

Koneturvallisuuden kehittäminen 

Koulutuksemme auttavat sinua ymmärtämään koneturvallisuuden säädöksiä ja standardeja, jotka ovat sovellettavissa omaan organisaatioosi. Koulutuksemme auttavat sinua työssäsi koneturvallisuuden parissa ja näin voit kehittyä omassa työssäsi luoden turvallisempaa toimintaa. 

Missä koulutuksia järjestetään?

Koneturvallisuuden koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea ja myös etäyhteydellä. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä. Voit myös tilata yrityskohtaisen koulutuksen omalle paikkakunnallesi tai etäyhteydellä alla olevista aiheista tai räätälöidysti tarpeenne mukaan.

 • Koneturvallisuuden perusteet -koulutuksessa käymme läpi koneturvallisuuden perusasioita. Aiheina ovat mm. koneturvallisuuteen liittyvät työnantajan vastuut ja velvoitteet. Tule oppimaan asiantuntijan johdolla.
  Näytä
 • Koulutuksessa kuulet EN 1090 -standardeista ja suunnittelun roolista teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Käsittelemme tarkemmin EN 1090-2 -standardia ja sen yleisperiaatteet, toteutusluokat ja toteutuseritelmät. Tule oppimaan asiantuntijamme johdolla!
  Näytä
 • Tule oppimaan standardin EN 1090-2:2018 ja sen uuden painoksen EN 1090-2:2018+A1:2024 vaatimuksista! Koulutuksessa käydään läpi rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkinnälle asetettavat vaatimukset.
  Näytä
 • Koulutus antaa laajat tiedot lakisääteisistä työsuojeluvelvoitteista autokorjaamoiden toiminnasta vastaaville ja korjaamoiden työsuojeluorganisaatioille. Koulutus auttaa työnantajaa varmistamaan, että työpaikan työsuojelutoiminta, työmenetelmät, koneet ja laitteet sekä kemikaalien käyttö on turvallista ja lainsäädännön mukaista. Koulutus mm. vastaa tarpeeseen suunnitella ja toteuttaa autokorjaamon oma sisäinen työturvallisuuden tarkasteluhanke.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on auttaa sinua varmistamaan, että uudet ja käytössä olevat koneet ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia ja turvallisia käytössä.
  Näytä
 • Koulutus antaa laajat tiedot lakisääteisistä työsuojeluvelvoitteista logistiikka- ja jakelukeskusten toiminnasta vastaaville ja heidän alihankkijoilleen. Koulutus auttaa työnantajaa varmistamaan, että työmenetelmät, työvälineet ja koneet ovat turvallisia käytössä ja että ne toimivat sääntöjen ja pykälien mukaan.
  Näytä
 • Koneturvallisuuskoulutuksessa käymme läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Tutustumme myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän perusasiat. Käsittelemme koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja muutoksissa huomioitavia vaatimuksia standardien EN ISO 13849 ja EN ISO 62061 pohjalta.
  Näytä
 • Konedirektiivi 2006/42/EY korvautuu uudella EU koneasetuksella 42 kk:n siirtymäajalla. Koulutuksessa käymme läpi uutta EU koneasetusta ja vaatimuksien muutoksia nykyiseen konedirektiiviin 2006/42/EY verrattuna. Lisäksi opit koneen valmistajan, maahantuojan, myyjän ja konetta käyttävän työnantajan velvollisuudet.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Kuulet koneiden keskeisistä turvallisuusstandardeista sekä saat erilaisia näkökulmia koneiden ja konelinjojen modernisointiin. Tule kuulemaan uusimmat tiedot!
  Näytä
 • Koulutuksessa opit käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Kuulet koneiden keskeisistä turvallisuusstandardeista sekä saat erilaisia näkökulmia koneiden ja konelinjojen modernisointiin. Opit myös koneiden uudistamisen haasteista, hyödyistä sekä kuulet käytännön esimerkkejä modernisointitilanteista.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit perusasiat konejärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkintäprosessin eri vaiheista. Käymme läpi koko vaatimuksenmukaisuuden arviointi- ja CE-merkintäprosessit esimerkkijärjestelmän avulla.
  Näytä
 • Tässä puolen päivän koulutuksessa käsittelemme koneen ohjaustoimintoja, energiansyöttöä, koneiden ulkoista rakennetta, suojuksia ja turvalaitteita sekä koneen turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä. Tule oppimaan asiantuntijoiden johdolla!
  Näytä
 • Lockout - Tagout -koneturvallisuuskoulutuksessa opit mm. Lockout Tagout - lakisääteiset vaatimukset ja siihen liittyvät standardit, sekä ymmärrät odottamattoman käynnistyksen estämisen tärkeyden. Tule oppimaan ammattilaisten johdolla!
  Näytä