Koneturvallisuuden asiantuntija kouluttaa

Turvallisuudesta huolehtimisen on oltava jokaisen yrityksen pääperiaatteita. Koneturvallisuutta koskevat säädökset ja standardit ovat erinomaisia työkaluja koneturvallisuuden varmistamiseen. Kiwa Inspectan koulutuksissa saat ajankohtaista tietoa koneturvallisuudesta asiantuntijoiltamme.

Koneturvallisuuden kehittäminen ja koneturvallisuusosaajien pätevöinti

Koulutuksemme auttavat sinua ymmärtämään koneturvallisuuden säädöksiä ja standardeja, jotka ovat sovellettavissa omaan organisaatioosi. Koulutuksemme auttavat sinua työssäsi koneturvallisuuden parissa ja näin voit kehittyä omassa työssäsi luoden turvallisempaa toimintaa. Voit osoittaa pätevyytesi koneturvallisuuden osaajana Kiwa Inspectan koneturvallisuuden pätevöintiohjelmaan osallistumalla. Klikkaa ylläolevasta kuvasta lisätietoja.

Missä koulutuksia järjestetään?

Koneturvallisuuden koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä. Voit myös tilata yrityskohtaisen koulutuksen omalle paikkakunnallesi.

 • Päivän aikana opit turvallisuuteen liittyviä perusasioita, joita voit soveltaa työssäsi koneturvallisuuden vastuuhenkilönä. Kuulet mm. ympäristö- ja rikosturvallisuudesta sekä miten ne liittyvät koneturvallisuuden vastuuhenkilön työkenttään. Turvallisuuden kokonaiskenttä on laaja, joten koneturvallisuuteen keskittyneen vastuuhenkilön on hyvä tiedostaa laajemmin yritysturvallisuuden linkittyminen tuotannon ja toiminnan turvallisuuteen. HUOM! Voit jatkaa Koneturvallisuusosaajien pätevyyskorttien voimassaoloa viisi vuotta kerrallaan osallistumalla tähän Ajankohtaispäivä koneturvallisuuden vastuuhenkilöille -koulutukseen. Saat uuden vastaavan pätevyyskortin.
  Näytä
 • Kursen syftar till att kunna förstå vikten av riskbedömning samt hur tillverkaren kan uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen genom riskbedömning och riskreducering.
  Näytä
 • Koulutuksessa käymme läpi yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden hydrauliikalle ja pneumatiikalle. Tutustumme hydrauliseen tehonsiirtojärjestelmään liittyviin merkittäviin vaaroihin ja periaatteisiin kyseisten vaarojen poistamiseksi ja otamme katsauksen hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien riskienarviointiin. Koulutuksessa selviää myös, miten ja millaisissa tapauksissa painelaitedirektiiviä 2014/68/EU sovelletaan sen soveltamisalaan kuuluviin painelaitteisiin, jotka on liitetty tai yhdistetty koneeseen.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit perusasiat konejärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkintäprosessin eri vaiheista. Käymme läpi koko vaatimuksenmukaisuuden arviointi- ja CE-merkintäprosessit esimerkkijärjestelmän avulla.
  Näytä
 • Koneiden riskien arvioinnin jatkokoulutus on jatko-osa Kiwa Inspectan Koneiden riskien arvioinnin perusteet koulutukselle. Jatkokoulutus sisältää useita koneiden riskien arviointiin tai joihinkin sen osa-alueisiin liittyviä case-esimerkkejä.
  Näytä
 • Koneturvallisuuskoulutuksessa käymme läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Tutustumme myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.
  Näytä
 • Tässä koneturvallisuuskoulutuksessa käymme läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet harjoitustyön avulla. Opit perusasiat koneiden riskien arvioinnista, vaaratekijöiden tunnistamisesta, riskin suuruuden ja merkityksen arvioinnista ja dokumentoinnista.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Kuulet koneiden keskeisistä turvallisuusstandardeista sekä saat erilaisia näkökulmia koneiden ja konelinjojen modernisointiin. Tule kuulemaan uusimmat tiedot!
  Näytä
 • Koulutuksessa käymme läpi koneen hankintaan liittyviä yleisiä näkökulmia, vastuunjakoa, mitä asioita kannattaa miettiä ja kirjata ennen koneen hankintaa ja mitä asioita on hyvä tarkistaa, tehdä ja dokumentoida koneen vastaanottamisen yhteydessä.
  Näytä
 • Koneturvallisuuden perusteet -koulutuksessa käymme läpi koneturvallisuuden perusasioita. Aiheina ovat mm. koneturvallisuuteen liittyvät työnantajan vastuut ja velvoitteet. Tule oppimaan asiantuntijan johdolla.
  Näytä