Inspecta Oy on hyväksytty NDT-menetelmien kouluttaja.
Meiltä saat koulutusta alla mainittuihin menetelmiin. 

Menetelmä   Taso Kouluttaja
MT Magneettijauhetarkastus 2 jukka.tsokkinen@kiwa.com
PT Tunkeumanestetarkastus 2 jukka.tsokkinen@kiwa.com
RT Radiografinen tarkastus 2 sasu.savolainen@kiwa.com
UT Ultraäänitarkastus 2 ari.kaarnalehto@kiwa.com
VT Silmämääräinen tarkastus 2 marko.angle@kiwa.com

Edellytykset ISO 9712 Nordtest pätevyystutkintoon osallistumiseen ovat riittävä työkokemus ja yllämainittu menetelmäkohtainen koulutus.

Pätevyystutkinnot järjestää Inspecta Sertifiointi Oy.
https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/ndt-testaajat/

Järjestämme koulutusta pääasiassa omissa tiloissamme, mutta tarvittaessa saavumme kouluttamaan asiakkaan luo.

Lisätietoa saat kouluttajiltamme tai mika.laukka@kiwa.com

Periaate

 • NDT (eng. Non-Destructive Testing) eli rikkomaton aineenkoetus, on joukko materiaalien testausmenetelmiä, joissa nimensä mukaisesti ei muokata tai muuteta testattavan materiaalin ominaisuuksia.
 • Menetelmät voidaan jakaa karkeasti pinta- ja volymetrisiin tarkastusmenetelmiin. Pintamenetelmillä voidaan havaita vain pintaan avautuvat virheet kuten huokoset, halkeamat jne. Jos halutaan varmistus pinnan alaisesta eheydestä, tulee tarkastuskokonaisuuteen sisällyttää volymetrinen testausmenetelmä.
 • Yleisimmät pinnan NDT-menetelmät ovat visuaalinen (VT), tunkeumaneste- (PT) ja magneettijauhetarkastus (MT) ja pinnan alaiset pyörrevirta- (ET), ultraääni- (UT) ja radiografinen tarkastus (RT).
 • Useimmiten menetelmiä yhdistellään kohteen kokonaislaadun varmistamiseksi. Esimerkiksi hitsi voidaan ensin tarkastaa pinnan alta digiröntgenillä, jonka jälkeen sen pinnalle suoritetaan magneettijauhetarkastus.
 • Kyseisten menetelmien alle on luokiteltu erikoistekniikoita, esimerkiksi yksi ultraääni tarkastuksen erikoistekniikoista on vaiheistettu ultraääni (PAUT).

Toimialat

 • Energia ja sähkötuotanto, ydinvoima
 • Prosessiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Valmistava teollisuus
 • Kaivostoiminta
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri
 • Yleishyödykkeet
 • Vesi