NDT-testaajat | Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifiointi
PL 530 (Robert Huberin tie 2), 01511 Vantaa, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Myöhänen, PL 530, 01511 Vantaa, p. 010 521 600, heikki.myohanen@kiwa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena ovat NDT-testaajien henkilösertifiointirekisterin edellyttämien yhteystietojen ja pätevyystietojen rekisteröinti. Käsittelyn tarkoitus on henkilösertifiointirekisterin ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Sertifioidun henkilön nimi, syntymäaika, työnantajatiedot, sertifiointihakemuksiin liittyvät tiedot, pätevyystiedot ja valokuva.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröinnin hakijalta eli henkilöltä itseltään ja/tai hänen työnantajaltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

NDT-testaajien henkilösertifiointirekisteristä julkaistaan henkilön nimi ja pätevyystiedot.

Muita tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tutkintoaineisto säilytetään osittain paperimuodossa. Manuaalinen aineisto on Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifioinnin lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rajatulla Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilöstöllä. 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.