Nostolaitteiden ja nosturien asiantuntija kouluttaa

Turvallisuudesta huolehtimisen on oltava jokaisen yrityksen pääperiaatteita. Nostolaitteita ja nostureita koskevat säädökset ja standardit ovat erinomaisia työkaluja turvallisuuden varmistamiseen. Kiwa Inspectan koulutuksissa saat ajankohtaista tietoa nostolaitteista asiantuntijoiltamme.

Nostolaitteiden ja nostureiden turvallisuuden kehittäminen sekä henkilösertifiointi

Koulutuksemme auttavat sinua ymmärtämään mm. säädöksiä ja standardeja, jotka ovat sovellettavissa omaan työhösi. Koulutuksemme auttavat sinua työssäsi nostolaitteiden ja nostureiden parissa ja näin voit kehittyä omassa työssäsi luoden turvallisempaa toimintaa. Voit myös hakea nostolaitetarkastajan henkilösertifiointia.

Missä koulutuksia järjestetään?

Nostolaite- ja nosturikoulutuksia järjestetään eri puolella Suomea. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä. Voit myös tilata yrityskohtaisen koulutuksen omalle paikkakunnallesi.

Verkkokoulutukset

Nostoihin liittyviä yleisperehdyttäviä koulutuksia on nyt saatavilla myös verkkokoulutuksina. Verkkokoulutukset mahdollistavat teoriapuolen opiskelun omassa tahdissa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokoulutukset tilataan Kiwa Inspectan Koulutusmaailmasta.

 • Henkilönostinkortti-verkkokoulutus on henkilönostimen käyttäjäkoulutus, joka perehdyttää käyttäjät henkilönostimeen, sen laitteistoon ja työskentelyn oikeisiin toimintamalleihin. Koulutuksessa käydään läpi henkilönostoja sisältävien töiden turvallisuusnäkökohtia, kuten työympäristön huomioiminen ja nostimella ajaminen.
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden suunnittelua koskevat vaatimukset lainsäädännössä ja standardissa SFS-EN 13155.
  Näytä
 • Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksessa opit nostovälineiden lakisääteiseen tarkastukseen vaadittavat asiat. Koulutuksessa pääset harjoittelemaan myös käytännössä erilaisten nostoapuvälineiden tarkastamista asiantuntijoiden johdolla.
  Näytä
 • Koulutuksessa käsittelemme nostotaljoja koskevia säädöksiä ja standardeja, yleisimpien taljojen rakenteita ja niiden tarkastusvaatimuksia. Pääset myös harjoittelemaan tarkastamista käytännössä. Kouluttajina toimivat kokeneet alan asiantuntijat.
  Näytä
 • Nostotyön suunnittelijan koulutus toimii Nostotyön valvojan (ISO 23813) kertauskoulutuksena sekä syventävänä koulutuksena nostotöiden suunnitelmien tekemiseen. Jatka tällä koulutuksella Nostotyön valvojan akkreditointiasi.
  Näytä
 • Tässä ISO 23813 standardin mukaisessa Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutuksessa opit nostotyönvalvojan keskeisimmät tehtävät. Koulutukseen sisältyy myös alamieskoulutus ja pääset harjoittelemaan käytännössä. Tule oppimaan nostotyön ammattilaisten johdolla!
  Näytä
 • Koulutuksessa opit yleisimmät putoamissuojaimia koskevat säädökset ja määräykset. Harjoittelet putoamissuojainten tarkastamista käytännössä asiantuntijoiden johdolla ja koulutukseen sisältyy näyttökoe, ja sinulle myönnetään 5 vuotta voimassa oleva pätevyyskortti.
  Näytä
 • Tämä koulutus perehdyttää sinut toimimaan radio-ohjatun teollisuusnosturin käyttäjänä. Koulutuksessa käymme läpi turvalliseen nostotapahtumaan liittyviä asioita teoriassa ja käytännön harjoituksissa. Tule oppimaan nostotyön ammattilaisten johdolla!
  Näytä
 • Koulutus on Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutuksen toinen osio, jossa harjoitellaan taakankiinnittäjän ja merkinantajan toiminnot sekä tehdään aiheesta näyttötyö.
  Näytä
 • Tämä ISO 23853 standardin mukainen koulutus perehdyttää sinut toimimaan taakankiinnittäjänä ja merkinantajana. Opit nosturityypeistä, taakansidonnasta, nostoapuvälineiden turvallisesta käytöstä sekä harjoittelet turvallista nostotapahtumaa nosturin kanssa. Tule oppimaan nostotyön ammattilaisten johdolla!
  Näytä
 • Nosturikortti-verkkokoulutus on radio-ohjatun teollisuusnosturin käyttäjän teoriakoulutus, joka perehdyttää käyttäjät oikeisiin työskentelytapoihin, turvalliseen nosturin käyttöön ja työmenetelmiin. Opiskele omaan tahtiin, milloin haluat.
  Näytä
 • Etsitkö työturvallisuuskortti-, SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskortti-, trukkikortti-, tulityökortti- tai henkilönostinkoulutusta? Varaa laadukas Kiwa Inspectan koulutus - suorita etäkoulutuksena tai verkkokoulutuksena!
  Näytä
 • Trukkikoulutuksessa perehdytetään trukin, sen laitteiston ja kuormankäsittelyn oikeisiin toimintamalleihin ja pureudutaan turvalliseen ajokäyttäytymiseen. Esimerkkitapaukset ja havainnollistava kuvitus pitävät koulutuksen mielenkiintoisena ja ohjaavat suorittajan ajattelemaan turvallista tekemistä.
  Näytä
 • Nostoapuvälineiden tarkastaja -verkkokoulutus on suunnattu kaikille, jotka työssään osallistuvat nostotyöskentelyyn, nostoapuvälineiden tarkastajille ja nostotyön valvojille.
  Näytä
 • Koulutuksessa perehdytään nostotyön valvojan vastuuseen sekä eri olosuhteiden ja sijainnin, liikenteen, taakan, sekä muiden töiden vaikutuksiin nostoissa sekä miten ne tulee huomioida nostotyön turvallisuuden takaamiseksi.
  Näytä
 • Putoamissuojainten tarkastajakoulutus perehdyttää erilaisiin putoamissuojaimiin sekä niiden käytön turvallisuuden varmistamiseen.
  Näytä
 • Koulutuksessa käsitellään tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat korkealla työskentelystä ja putoamisvaarallisista töistä. Korkealla työskentelyn eri menetelmiä ja putoamisvaaraa vastaan suojautumista käsitellään havainnollistavilla tosielämän esimerkeillä.
  Näytä
 • Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä