Paine- ja hitsauslaitteiden asiantuntija kouluttaa

Painelaite- ja hitsauskoulutuksissamme saat kattavat ja ajankohtaiset tietopaketit painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutukset on tarkoitettu alan suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville, myyjille sekä kaikille tietoa tarvitseville.

Tavoitteena alan lakien ja säädösten omaksuminen

Koulutukset auttavat ymmärtämään mm. lakeja ja säädöksiä joita tarvitaan työskennellessä painelaitteiden ja hitsausasioiden parissa. Koulutukset antavat varmuuden toimia turvallisesti ja ymmärtäen ja välttäen mahdolliset riskit toimiessaan alalla.

Missä koulutuksia järjestetään?

Painelaite- ja hitsauskoulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä.

Painelaite- ja hitsauskoulutuksemme:

 • Tarjoamme avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina, luokka- ja etätoteutuksina. Kouluttajamme suunnittelevat koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustavan yhdessä teidän kanssanne. Näin koulutus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla teidän tarpeitanne.
  Näytä
 • Koulutuksessa kuulet EN 1090 -standardeista ja suunnittelun roolista teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Käsittelemme tarkemmin EN 1090-2 -standardia ja sen yleisperiaatteet, toteutusluokat ja toteutuseritelmät. Tule oppimaan asiantuntijamme johdolla!
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava ymmärtää hitsauksen laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen lopputulokseen. Koulutus soveltuu ensisijaisesti kaikille hitsaus- ja hitsausten tarkastustyötä tekeville henkilöille sekä heidän esimiehilleen.
  Näytä
 • Tule oppimaan standardin EN 1090-2:2018 ja sen uuden painoksen EN 1090-2:2018+A1:2024 vaatimuksista! Koulutuksessa käydään läpi rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkinnälle asetettavat vaatimukset.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoite on tunnistaa painelaitevalmistajalle ja tuotteille asetetut vaatimukset. Kohderyhmä on tuotteen valmistamiseen osallistuva henkilöstö (suunnittelu, valmistaminen, tarkastaminen). Koulutus räätälöidään asiakkaan tuotteiden ja prosessin mukaisesti sekä syvennytään asiakkaan oman prosessin tarpeisiin.
  Näytä
 • Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutus on tarkoitettu painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen hankintaan, valmistukseen ja korjauksiin. Lisäksi käsittelemme määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huo­mioon työn suunnittelussa ja suorittamisessa. Tule kuulemaan uusimmat tiedot huippuasiantuntijoiltamme!
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot painelaitteen asentamisesta, korjauksesta ja muutoksesta. Lisäksi käsittelemme määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon painelaitteisiin liittyvissä töissä. Tule kuulemaan uusimmat tiedot alan huippuasiantuntijoilta!
  Näytä
 • Käytönvalvojan koulutuksessa saat kattavat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytönvalvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää hitsauksen laadunhallinta SFS EN ISO 3834 -standardin sekä osaa soveltaa sitä hitsaustyössä. Koulutus soveltuu ensisijaisesti hitsauksen työnjohto- ja suunnittelutehtävissä oleville sekä hitsauksen koordinointihenkilöstölle.
  Näytä