• This course covers the rules of ASME Code Section VIII Division 2 including background and organization.
  Näytä
 • Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutus on tarkoitettu painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.
  Näytä
 • Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat painelaitteen asentamiseen, korjaukseen ja muutokseen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon työn suorittamisessa.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen hankintaan, valmistukseen ja korjauksiin. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huo­mioon työn suunnittelussa ja suorittamisessa.
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi suunnitteluun liittyvät tehtävät tiettyyn kohteeseen suunniteltujen teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Lisäksi käsitellään toteutusluokkiin, esikäsittelyasteisiin ja toleranssiluokkiin liittyvät perusvalinnat sekä täydentäviin lisävaatimuksiin ja vaihtoehtoisiin vaatimuksiin liittyvät asiat.
  Näytä
 • Tarjoamme kaikkia avoimia koulutuksiamme myös yrityskohtaisina kokonaisuuksina. Koulutuksen sisältöjen painotukset ja toteutustapa suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja Kiwa Inspectan asiantuntijoiden kanssa vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla organisaatiosi tarpeita ja toiveita.
  Näytä