Paine- ja hitsauslaitteiden asiantuntija kouluttaa

Painelaite- ja hitsauskoulutuksissamme saat kattavat ja ajankohtaiset tietopaketit painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutukset on tarkoitettu alan suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville, myyjille sekä kaikille tietoa tarvitseville.

Tavoitteena alan lakien ja säädösten omaksuminen

Koulutukset auttavat ymmärtämään mm. lakeja ja säädöksiä joita tarvitaan työskennellessä painelaitteiden ja hitsausasioiden parissa. Koulutukset antavat varmuuden toimia turvallisesti ja ymmärtäen ja välttäen mahdolliset riskit toimiessaan alalla.

Missä koulutuksia järjestetään?

Painelaite- ja hitsauskoulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä.

Painelaite- ja hitsauskoulutuksemme:

 • This course covers the rules of ASME Code Section VIII Division 2 including background and organization.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava ymmärtää hitsauksen laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen lopputulokseen. Koulutus soveltuu ensisijaisesti kaikille hitsaus- ja hitsausten tarkastustyötä tekeville henkilöille sekä heidän esimiehilleen.
  Näytä
 • Tule oppimaan uudistuneen EN 1090-2:2018 standardin vaatimukset! Koulutuksessa käydään läpi rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkinnälle asetettavat vaatimukset.
  Näytä
 • Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutus on tarkoitettu painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.
  Näytä
 • Käytönvalvojan koulutuksessa saat kattavat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytönvalvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoite on tunnistaa painelaitevalmistajalle ja tuotteille asetetut vaatimukset. Kohderyhmä on tuotteen valmistamiseen osallistuva henkilöstö (suunnittelu, valmistaminen, tarkastaminen). Koulutus räätälöidään asiakkaan tuotteiden ja prosessin mukaisesti sekä syvennytään asiakkaan oman prosessin tarpeisiin.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot painelaitteen asentamisesta, korjauksesta ja muutoksesta. Lisäksi käsittelemme määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon painelaitteisiin liittyvissä töissä. Tule kuulemaan uusimmat tiedot alan huippuasiantuntijoilta!
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen hankintaan, valmistukseen ja korjauksiin. Lisäksi käsittelemme määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huo­mioon työn suunnittelussa ja suorittamisessa. Tule kuulemaan uusimmat tiedot huippuasiantuntijoiltamme!
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää hitsauksen laadunhallinta SFS EN ISO 3834 -standardin sekä osaa soveltaa sitä hitsaustyössä. Koulutus soveltuu ensisijaisesti hitsauksen työnjohto- ja suunnittelutehtävissä oleville sekä hitsauksen koordinointihenkilöstölle.
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi suunnitteluun liittyvät tehtävät tiettyyn kohteeseen suunniteltujen teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Lisäksi käsitellään toteutusluokkiin, esikäsittelyasteisiin ja toleranssiluokkiin liittyvät perusvalinnat sekä täydentäviin lisävaatimuksiin ja vaihtoehtoisiin vaatimuksiin liittyvät asiat.
  Näytä