Paine- ja hitsauslaitteiden asiantuntija kouluttaa

Painelaite- ja hitsauskoulutuksissamme saat kattavat ja ajankohtaiset tietopaketit painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutukset on tarkoitettu alan suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville, myyjille sekä kaikille tietoa tarvitseville.

Tavoitteena alan lakien ja säädösten omaksuminen

Koulutukset auttavat ymmärtämään mm. lakeja ja säädöksiä joita tarvitaan työskennellessä painelaitteiden ja hitsausasioiden parissa. Koulutukset antavat varmuuden toimia turvallisesti ja ymmärtäen ja välttäen mahdolliset riskit toimiessaan alalla.

Missä koulutuksia järjestetään?

Painelaite- ja hitsauskoulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Näet paikkakunnat kunkin koulutuksen "Seuraavat koulutukset" -välilehdeltä.

Painelaite- ja hitsauskoulutuksemme:

 • This course covers the rules of ASME Code Section VIII Division 2 including background and organization.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava ymmärtää hitsauksen laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen lopputulokseen. Koulutus soveltuu ensisijaisesti kaikille hitsaus- ja hitsausten tarkastustyötä tekeville henkilöille sekä heidän esimiehilleen.
  Näytä
 • Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista nykyisistä säädöksistä. Koulutus on tarkoitettu painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.
  Näytä
 • Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoite on tunnistaa painelaitevalmistajalle ja tuotteille asetetut vaatimukset. Kohderyhmä on tuotteen valmistamiseen osallistuva henkilöstö (suunnittelu, valmistaminen, tarkastaminen). Koulutus räätälöidään asiakkaan tuotteiden ja prosessin mukaisesti sekä syvennytään asiakkaan oman prosessin tarpeisiin.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat painelaitteen asentamiseen, korjaukseen ja muutokseen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon työn suorittamisessa.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen hankintaan, valmistukseen ja korjauksiin. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huo­mioon työn suunnittelussa ja suorittamisessa.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää hitsauksen laadunhallinta SFS EN ISO 3834 -standardin sekä osaa soveltaa sitä hitsaustyössä. Koulutus soveltuu ensisijaisesti hitsauksen työnjohto- ja suunnittelutehtävissä oleville sekä hitsauksen koordinointihenkilöstölle.
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi suunnitteluun liittyvät tehtävät tiettyyn kohteeseen suunniteltujen teräskokoonpanojen CE-merkinnässä. Lisäksi käsitellään toteutusluokkiin, esikäsittelyasteisiin ja toleranssiluokkiin liittyvät perusvalinnat sekä täydentäviin lisävaatimuksiin ja vaihtoehtoisiin vaatimuksiin liittyvät asiat.
  Näytä
 • Tule ensimmäisten joukossa kouluttautumaan kätevästi uudella verkkokoulutuksellamme! Voit tehdä koulutuksen missä vain, milloin vain, joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Koulutus on käytönvalvojan lyhyt oppimäärä painelaitteiden käytönvalvojan tehtävän hoitoon ja pätevyyden osoittamiseen liittyen.
  Näytä