Vastuullisuusstrategiamme

Kiwa on asettanut itselleen kunnianhimoiset kasvutavoitteet vuoteen 2022 mennessä. On siis loogista, että myös vastuullisuusstrategiamme on rakennettu samalle aikavälille tukemaan Kiwan kasvua ja laajentumista.

CSR Performance Ladder -ohjelma

Kiwa soveltaa yhteiskuntavastuun johtamisjärjestelmää ja CSR Performance Ladder -sertifiointistandardia.

Olemme määrittäneet Kiwa-maille ja -toimipaikoille neljä tavoitetta:

  • CO2 -hiilijalanjäljen pienentäminen
  • Kiwan työntekijöiden työterveyden ja –turvallisuuden sekä työtyytyväisyyden lisääminen
  • Sidosryhmien äänen vahvistaminen toiminnassamme
  • Positiivinen myötävaikutus yhteiskuntaan Kiwan palveluiden avulla.

 

Lue lisää Kiwan CSR Performance Ladder -ohjelmasta

Katso yhteiskuntavastuullisuuden sertifikaattimme täältä

Yhteiskuntavastuutavoitteemme liittyvät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vastaavat niitä. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskevat globaaleja haasteitamme.

Kaksi toisiaan täydentävää yleistä periaatetta

Yhteiskuntavastuuta voidaan ilmaista monilla tavoilla. Olemme valinneet kaksi yleistä periaatetta, jotka jokaisen Kiwan toimipaikan ympäri maailmaa pitäisi pystyä saavuttamaan ajan myötä. Nämä kaksi täydentävät toisiaan.

  • Vuonna 2022 80% Kiwan toimistoista noudattaa CSR Performance Ladder -tasoa 3. Viime kädessä jokaisen Kiwan toimiston ympäri maailmaa on toimittava CSR Performance Ladder -tason 3 mukaisesti.
  • Toimistot, jotka ovat toteuttaneet CSR Performance Ladder -ohjelmaa tason 3 mukaisesti ja joille on myönnetty sen mukainen sertifikaatti, haastetaan valitsemaan ja laatimaan vähintään kaksi YK: n kestävän kehityksen tavoitteesta toimia paikallisesti.