Vastuullisuusstrategiamme

On olemassa monia tapoja ilmaista yritysvastuuta (CSR). Meillä Kiwalla on Kiwa CSR Route 2025 -strategia, joka asettaa kunnianhimoisia tavoitteita lähivuosille sekä pidemmälle tulevaisuuteen.

CSR Route 2025 liittyy kiinteästi Kiwan yleiseen liiketoimintastrategiaan. Yhteiskuntavastuun strategia sisältää kaksi yleistä periaatetta ja ensimmäisen yleisen periaatteen sisällä kolme painopistettä, joista jokaisella on omat tavoitteensa.

Yleinen periaate 1: CSR Performance Ladder Level 3 -sertifiointi

Kiwan CSR Route 2025:n ensimmäinen yleinen periaate on, että Kiwan toimistot ympäri maailmaa saavat CSR Performance Ladder -tason 3 sertifikaatin. Nämä Kiwa-toimistot sitoutuvat myös kolmeen yhteyspisteeseen, joilla jokaisella on omat tavoitteensa:

  1. Hiilijalanjäljen pienentäminen
  2. Kiwan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja -motivaation lisääminen
  3. Positiivinen myötävaikutus yhteiskuntaan Kiwan palveluiden avulla

Kiwa Suomi Vastuullisuusraportti 2022-2.jpg

Yleinen periaate 2: YK:n kahden kestävän kehityksen tavoitteen noudattaminen

Toinen yleinen periaate Kiwan CSR Route 2025:ssä on, että Kiwa-maat valitsevat ja laativat kaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Yhteiskuntavastuutavoitteemme liittyvät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vastaavat niitä. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskevat globaaleja haasteita.

Kiwa Suomessa olemme valinneet olennaisimmiksi tavoitteiksemme seuraavat tavoitteet:

Tavoite 3: Terveellinen elämä ja hyvinvointi muodostuvat meidän arvojen mukaisesta työstä, työyhteisöstä, työn mielekkyydestä sekä työterveydestä, -turvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Työhyvinvointia edistämme kattavalla työterveyshuollolla, hyvällä ja motivoivalla johtamisella sekä työntekijöidemme ammattitaidon kehittämisellä.

Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu tarkoittaa meille vastuullisuustavoitteidemme ja toimintaperiaatteidemme noudattamista turvallisena ja kestävästi kehittyvänä työnantajana. Palvelumme toimittaja-arvioinneissa tukee myös tavoitetta nro 8 edistämällä asiakkaidemme toimitusketjujen hallintaa mm. ihmisoikeuksien suhteen.

Tavoite 13: Ilmastotekoja meille ovat kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen sekä työmatkustuksen päästöjen vähentäminen. Tavoitteemme hiilijalanjäljen vähentämisestä kuvastaa kehitystämme.Kiwa Suomi Vastuullisuusraportti 2022-1.jpg

 

Kiwa Suomen vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet voit ladata myös PDF-tiedostona tästä.

Kiwa Suomen sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan tavoitteisiimme vastaamalla vastuullisuuden sidoryhmäkyselyyn. Vastaukset käsitellään vuosittain konsernin johtoryhmässä ja globaalit vuositavoitteet päätetään sidosryhmiltämme saadun palautteen perusteella. Vastaukset käsitellään anonyymisti.