Arviointi ilman sertifiointia

 

Luotain-arviointipalvelussamme asiantuntijamme tekee tiiviin nykytila-arvioinnin valitsemaanne osa-alueeseen seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Tietohallinnon ja IT-palveluiden toimivuus: miten palvelut suunnitellaan, kuinka tietotekniset häiriöt hoidetaan ja niistä opitaan, miten yhteistyötä toimittajien kanssa johdetaan ja kehitetään, kuinka erilaiset päivitykset ja muutokset suunnitellaan ja toteutetaan jne.

Tietoturvallisuus: kuinka organisaation tieto-omaisuus tunnistetaan, miten tietoihin kohdistuvat uhat ja heikkoudet hoidetaan, kuinka varmistetaan henkilöstön riittävä tietoisuus esim. asiakastietojen luottamuksellisuudesta jne.

Jatkuvuuden hallinta: kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt jne., miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan, kuinka häiriötilanteista toivutaan jne.

Tietosuoja: kuinka on tunnistettu henkilörekisterin muodostavat
tietovarannot, miten henkilötietojen tietoturvallisuus on varmistettu, kuinka henkilötietoihin kohdistuvat riskit on hallittu jne.

Elintarviketurvallisuus: Tarjoamme nyt myös mahdollisuutta käyttää Luotain -arviointia elintarviketurvallisuuden sertifiointiarviointiin valmistautumisen, toiminnan kehittämisen ja toiminnan tason kansainvälisen mittaamisen työkaluna, vaikka ei vielä tähtäisikään sertifiointiarviointiin.

 

 • Mikä on organisaation kyvykkyys turvallisuuden hallinnassa ja kuinka saavutetaan turvallisuuden tavoitteet? Yritysturvallisuuden Kiwa Rima® Luotain-arviointi antaa karkean nykytila-arvion turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilasta ja tarjoaa lähtökohdan turvallisuuden kyvykkyyden jatkuvaan parantamiseen.
  Näytä
 • Kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt jne., miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan, kuinka häiriötilanteista toivutaan. Jatkuvuudenhallinan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.
  Näytä
 • Kuinka organisaation tieto-omaisuus tunnistetaan, miten tietoihin kohdistuvat uhat ja heikkoudet hoidetaan, kuinka varmistetaan henkilöstön riittävä tietoisuus esim. asiakastietojen luottamuksellisuudesta jne.? Tietoturvallisuuden Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.
  Näytä
 • Kuinka teillä on tunnistettu henkilörekisterin muodostavat tietovarannot, miten henkilötietojen tietoturvallisuus on varmistettu, kuinka henkilötietoihin kohdistuvat riskit on hallittu jne. Tietosuojan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.
  Näytä
 • Kuinka tietotekniset häiriöt hoidetaan ja niistä opitaan, miten yhteistyötä toimittajien kanssa johdetaan ja kehitetään, kuinka erilaiset päivitykset ja muutokset suunnitellaan ja toteutetaan jne. Tietohallinnon ja IT-palveluiden Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.
  Näytä
 • Elintarviketurvallisuuden Luotain -arviointi on erinomainen työkalu sertifiointiarviointiin valmistautumiseen, toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tason kansainväliseen mittaamiseen, vaikka ei vielä tähtäisikään sertifiointiarviointiin. Ota yhteyttä asiantuntijaamme.
  Näytä