Mikä on akkreditointi?

Kiwan kaltaiset organisaatiot, jotka sertifioivat kolmansia osapuolia, ovat itse saaneet virallisen akkreditoinnin. Akkreditoinnin myöntää akkreditointilaitos, jonka tietyn maan hallitus on perustanut. Suomessa akkreditointilaitos on Finas.

Akkreditointiprosessi varmistaa, että sertifiointikäytännöt ovat hyväksyttäviä ja yhdenmukaisia. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sertifiointiorganisaatio on pätevä testaamaan ja sertifioimaan kolmansia osapuolia, toimii eettisesti ja käyttää sopivaa laadunvarmistusta. Kiwa on saanut akkreditoinnin useilta akkreditointilaitoksilta suurelle määrälle sertifiointiprosesseja monissa eri maissa.

Sitoutuminen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

Kiwa Inspecta Sertifioinnin toimintaperiaatteita ovat riippumattomuus, luotettavuus ja laatu. Tähän perustuen Inspecta Sertifiointi Oy on sitoutunut puolueettomuuteen, eturistiriitatilanteiden hallintaan ja objektiivisuuteen. Periaatteenamme on välttää eturistiriitatilanteiden syntyminen. Lisäksi Inspecta Sertifiointi Oy:ssä on dokumentoidut menettelytavat mahdollisten eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi.

Samat pelisäännöt kaikille

Maailmassa, jossa ei olisi akkreditointeja, tarkastus, testaus- ja sertifiointitoiminta olisi ehkä aika sekavaa. Ei olisi yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja asiakkaan olisi aika vaikea luottaa, että tarkastukset olisivat yhdenmukaisia ja että tarkastus- tai sertifiointitoimintaa harjoittaisi taho, jolla olisi riittävä pätevyys.

Tarjolla olisi ehkä sekalainen valikoima palveluntarjoajia, jotka myöntäisivät leimoja ja sertifikaatteja perusteilla, joista kukaan ei oikein saisi selkoa. Asiakkaan pitäisi itse varmistaa, että sen hankkima tarkastus-, testaus- tai sertifiointipalvelu on laadukasta ja asianmukaista. Se vaatisi valtavasti työtä ja olisi jopa mahdotonta.

Akkreditointi merkitsee luotettavuutta ja uskottavuutta. Akkreditoidun toimijan antama todistus perustuu yhtenäisiin ja läpinäkyviin toimintatapoihin ja toimijan pätevyyteen. Aika helppo tapa tilaajan varmistaa tarkastuksen, testauksen tai sertifikaatin luotettavuus, eikö?

Miten akkreditointia haetaan ja miten sen saa? Mitä se edellyttää?

Akkreditointi edellyttää, että hakija täyttää akkreditointivaatimukset. Akkreditointivaatimukset tulevat akkreditointistandardeista. Toiminnan luonteen mukaan vaatimukset vaihtelevat, esimerkiksi tarkastustoimintaan, testaustoimintaan ja sertifiointitoimintaan on kaikkiin omat vaatimuksensa. Täytetty hakemuslomake liitteineen toimitetaan FINASille. Jos haetaan uutta akkreditointia, täytyy varautua siihen, että liitteiden laatimisessa on iso työ, koska liitteistä tulee käydä ilmi, miten toiminta on järjestetty ja akkreditointivaatimukset täytetty. Hakemuksen liitteenä pitää olla mm. taulukko, jossa kuvataan, miten oma johtamisjärjestelmä vastaa akkreditointivaatimuksia. Akkreditointihakemuksessa täytyy myös kuvata tarkasti, mille alueelle akkreditointia haetaan eli akkreditoinnin laajuus. Kun FINAS on katselmoinut hakemuksen, FINASin kanssa sovitaan varsinaisesta arvioinnista eli auditoinnista. Akkreditoinnin saa, kun FINAS on hyväksynyt korjaavat toimenpiteet arvioinnin aikana havaittuihin poikkeamiin.

Miten tarkastusyritysten toiminta poikkeaisi nykyisestä, jos ei olisi akkreditointia?

Akkreditoinnin ajatuksena on, että jokaisella toimijalla on samat pelisäännöt. Esimerkiksi tarkastustoiminta on hyvin säädeltyä, ja on tärkeää, että kaikki tarkastuslaitokset toimivat samalla tavalla. Akkreditointi lisää myös luottamusta alan toimijoihin, koska akkreditointi on osoitus pätevyydestä. Jos akkreditointijärjestelmää ei olisi, tarkastuslaitosten toiminta olisi taatusti kirjavampaa ja myös laadussa olisi enemmän vaihtelua.

Miten suomalainen akkreditointi poikkeaa muiden maiden akkreditoinneista? Vai poikkeaako?

Akkreditointi perustuu kansainvälisiin vaatimuksiin, joten suomalainen akkreditointi on lähtökohtaisesti samalainen kuin muissakin maissa. Kansalliset erityispiirteet toki näkyvät akkreditoinnissa, koska esimerkiksi tarkastuslaitostoiminta perustuu usein kotimaiseen lainsäädäntöön ja laista tulevien vaatimusten täyttymistä arvioidaan myös akkreditointiarvioinneissa.

Mihin kaikkiin Kiwan toimintoihin akkreditointi vaikuttaa?

Akkreditointiin liittyvät hallintatoimet pitävät laatuorganisaation kiireisenä koko vuoden. Iso osa Kiwa Inspectan toiminnoista on akkreditoitu. Akkreditointiin kuuluvat toiminnot on tarkasti yksilöity akkreditointilaajuudessa, ja akkreditointivaatimukset vaikuttavat erityisesti näihin toimintoihin. Akkreditoinnilla hyvin paljon vaikutusta arkisessa aherruksessa. Toiminnan tulee täyttää jatkuvasti akkreditointivaatimukset, jolloin toimintajärjestelmää tulee ylläpitää aktiivisesti ja jatkuvasti varmistaa, että prosessit toimivat sovitusti. Koska akkreditointimme on niin laaja, FINAS vierailee arvioimassa meitä kymmeniä kertoja vuodessa. Tämän lisäksi vaatimukset edellyttävät, että arvioimme toimintaamme ja asiantuntijoidemme osaamista myös itse.

 

Akkreditoinnin laajuuteen voi tutustua Finasin sivulla