Mitä ovat ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen sertifioinnit?

Ensimmäisen osapuolen sertifiointi tarkoittaa, että tuotetta tai palvelua tuottava organisaatio tarjoaa varmistuksen siitä, että sen tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia. CE-merkintä on ensimmäisen osapuolen sertifiointi. CE-merkkiä tarvitaan usein tuotteen tuomiseksi Euroopan markkinoille. Merkitsemällä tuotteen CE-merkillä valmistaja vakuuttaa, että se on testattu turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä vastaavien peruskriteerien mukainen.

Toisen osapuolen sertifioinnissa yhdistys, johon (yksilö tai) organisaatio kuuluu, tarjoaa vakuutuksen. Yhdistys voi esimerkiksi luoda laatumerkin tietylle markkinasegmentille. Organisaatiot voivat saada sen täyttämällä asetetut vaatimukset. Tällainen merkki voi parantaa organisaation laatutasoa.

Kiwa tarjoaa kolmannen osapuolen sertifiointia. Kolmannen osapuolen sertifiointi sisältää täysin riippumattoman arvioinnin, jonka avulla vakuutetaan, että määritetyt tuotteet, henkilöt, prosessit tai johtamisjärjestelmät ovat vaatimusten edellyttämällä tasolla. Tiettyä markkinasegmenttiä tai organisaatiota edustava asiantuntijakomitea on riippumattomasti laatinut nämä vaatimukset. Kolmannen osapuolen sertifioinnin etuna on se, että riippumaton kolmas osapuoli varmistaa sinulle ja asiakkaallesi, että tuotteesi tai palvelusi vaatimukset täyttyvät.