• Selkeät koulutuskokonaisuudet:

 • Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuudet on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.

 • Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen. 

   

 • Tiivis rakenne joka auttaa organisaation omassa kehitystyössä

 • Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä neljä tai viisi lähiopetuspäivää. Osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. 

  Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee - standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet - organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle - tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä.

 •  
 • Koulutuksen jälkeen kohti sertifiointia


  Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

  Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää järjestelmän kokonaisuuden, sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa. Koulutuksen sisältö muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi.