Mikä sertifikaatti on?

Sertifikaatti on osoitus kyvykkyydestä

Sertifikaatilla viitataan prosessin, henkilön, tuotteen, komponentin tai organisaation tiettyjen ominaisuuksien varmistamiseen. Useimmissa tapauksissa tämän varmistuksen tarjoaa ulkoinen tarkastus, arviointi tai auditointi. Akkreditoitu tai valtuutettu henkilö tai laitos arvioi ja tarkistaa sertifioitavan kohteen piirteet, ominaisuudet, laadun, pätevyyden tai tilan. Jos ne täyttävät standardin tai ovat muutoin riittävät, myöntää laitos kohteelle kirjallisen sertifikaatin. Arviointi ja tarkistus tehdään vahvistettujen vaatimusten tai standardien mukaisesti.

 

Johtamisjärjestelmän sertifikaatti

Arvioitu ja sertifioitu johtamisjärjestelmä on yrityksen oman johtamisen väline, joka auttaa jatkuvassa liiketoiminnan kehittämisessä. Riippumattoman asiantuntijan toteuttama arviointi/auditointi auttaa määrittämään toiminnan nykytilan. Lisäksi ulkopuoliset arvioinnit/auditoinnit pitävät hereillä kehityskohteiden tunnistamisessa ja ovat tärkeä osa kehitysideoiden jalostamista käytännön toiminnaksi.

 

Tuotesertifikaatti

Monien tuotteiden markkinoille pääsyn edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tai hyväksytyn toimielimen myöntämä tuotesertifikaatti. Esimerkiksi rakennustuotteilla tämä tarkoittaa, että rakennustuotteen kelpoisuus rakennuskohteeseen on esitettävä tuotesertifikaatin ja sen perusteella tuotteeseen kiinnitetyn sertifiointimerkin, tyyppihyväksynnän tai CE-merkinnän avulla. Lue lisää tuotesertifioinnista.

 

Henkilösertifikaatti

Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien pätevyysvaatimusten ja standardien perusteella. Vaatimusten täyttyessä Kiwa Inspecta myöntää henkilölle sertifikaatin. Sertifikaatti toimii ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todisteena, joka kertoo, että henkilöiden osaamiseen voi luottaa. Lue lisää henkilösertifioinnista.