Mikä sertifikaatti on? Miten sertifikaatin saa?

Sertifikaatti on dokumentti, joka vahvistaa, että henkilö, organisaatio, prosessi, tuote tai palvelu täyttää tietyn standardin, vaatimuksen tai kriteerit. Sertifikaatti myönnetään yleensä sen jälkeen, kun tarkastus tai auditointi on suoritettu, ja se osoittaa, että tarkastettu asia täyttää kaikki kyseisen standardin tai kriteerin vaatimukset.

Sertifiointi tarkoittaa siis tiettyjen ominaisuuksien varmistamista standardia tai kriteeristöä vasten. Useimmissa tapauksissa tämän varmistuksen tarjoaa ulkoinen tarkastus, arviointi tai auditointi.

Periaatteessa mitä tahansa voidaan siis sertifioida ja vaatimukset ovat olla lähes mitä vaan. Siksi sertifioinnissa on oleellista se, että standardit, joita vasten arvioidaan, ovat laajasti tunnustettuja ja hyväksyttyjä ja sertifioijalla on pätevyys suorittaa arviointi vaadittujen kriteerien mukaan.

Sertifiointiarvioinnissa akkreditoitu eli valtuutettu henkilö tai laitos arvioi ja tarkistaa sertifioitavan kohteen piirteet, ominaisuudet, laadun, pätevyyden tai tilan. Jos ne täyttävät standardin tai ovat muutoin riittävät, myöntää laitos kohteelle kirjallisen sertifikaatin. Arviointi ja tarkistus tehdään vahvistettujen vaatimusten tai standardien mukaisesti.

Johtamisjärjestelmän sertifikaatti

Arvioitu ja sertifioitu johtamisjärjestelmä on yrityksen oman johtamisen väline, joka auttaa jatkuvassa liiketoiminnan kehittämisessä. Riippumattoman asiantuntijan toteuttama arviointi/auditointi auttaa määrittämään toiminnan nykytilan. Lisäksi ulkopuoliset arvioinnit/auditoinnit pitävät hereillä kehityskohteiden tunnistamisessa ja ovat tärkeä osa kehitysideoiden jalostamista käytännön toiminnaksi.

Johtamisjärejstelmän sertifikaatti tarkoittaa sitä, että organisaatio voi luotettavasti osoittaa toimintansa kyvykkyyden ja vaatimuksenmukaisuuden. Lue lisää johtamisjärjestelmien sertifioinnista.

Tuotesertifikaatti

Monien tuotteiden markkinoille pääsyn edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tai hyväksytyn toimielimen myöntämä tuotesertifikaatti. Esimerkiksi rakennustuotteilla tämä tarkoittaa, että rakennustuotteen kelpoisuus rakennuskohteeseen on esitettävä tuotesertifikaatilla. Sertifioinnin peristeella yrityksellä on oikeus kiinnittää tuotteeseen sertifiointimerkki tai merkintä tyyppihyväksynnästä tai CE-merkinnästä. Lue lisää tuotesertifioinnista.

Henkilösertifikaatti

Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien pätevyysvaatimusten ja standardien perusteella. Vaatimusten täyttyessä Kiwa Inspecta myöntää henkilölle sertifikaatin.

Sertifikaatti toimii ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todisteena, joka kertoo, että henkilöiden osaamiseen voi luottaa. Lue lisää henkilösertifioinnista.