Tuotesertifiointia käytetään usein osoittamaan rakennustuotteiden vaatimusten mukaisuutta ja kelpoisuutta rakennuskohteeseen.  Rakennusvalvonta tai kohteen rakennuttaja hyväksyy tuotteen käytettäväksi rakennuskohteeseen tuotesertifikaatin perusteella. Tuotesertifiointi on useille rakennustuotteille pakollista eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (CE-merkintä) perusteella.

Rakennustuotteille, joille ei ole CE-merkintää, voidaan vaatimustenmukaisuus osoittaa suomaalaisen kansallisen rakennustuotteiden tuotehyväksyntälain mukaisesti varmennustodistuksella tai tyyppihyväksynnällä.  Kiwa Inspectalla on myös vapaaehtoisia tuotesertifiointimenettelyitä käytössä, kuten FI-merkki tai muoviputkien Insta-Cert tuotesertifiointi. 

Tuotesertifiointimenettelyitä voidaan käyttää myös muilla aloilla ja palveluissa, kuten autojen ruosteenestokäsittelyiden, grillihiilien, päällystealan laboratorioiden tai tuotteiden asennuksen sertifioinnissa.  

Asiantunteva, kansainvälinen ja hyväksytty

Suomessa kansallinen viranomainen FINAS  on todennut Kiwa Inspectan päteväksi toimijaksi, minkä vuoksi suurin osa tuotesertifiointi palveluistamme on akkreditoitu. Lisäksi ympäristöministeriö on notifioinut Inspecta Sertifiointi Oy:n EU:n rakennustuoteasetuksen mukaiseksi ilmoitetuksi laitokseksi. Ympäristöministeriö on hyväksynyt Inspecta Sertifiointi Oy:n myös hyväksytyksi toimielimeksi myöntämään rakennustuotteiden varmennustodistuksia ja toimimaan rakennustuotteiden tyyppihyväksyntälaitoksena. 

Henkilöstömme pätevöinnissä käytämme omaa laatukäsikirjaamme noudattavaa pätevöintiohjelmaa, mikä takaa henkilöstömme ammattitaidon jatkuvan kehityksen. Syvä asiantuntemus ja pitkä kokemus takaavat, että palvelumme toimitetaan tehokkaasti vaadituissa aikarajoissa. Vahvuuksiimme kuuluu myös kansainvälinen osaaminen ja laaja toimipisteverkosto Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa, joissa voimme myös myöntää rakennustuotteiden tuotesertifikaatteja.